Gå til indhold

Året der gik på godtsygehusbyggeri

Endnu et år et gået, og det er en kærkommen lejlighed til at gøre status over det forgangne år, der på mange måder var usædvanligt og uforudsigeligt. 2020 stod i coronaens tegn, og epidemien krævede kreative løsninger, nytænkning og omstilling blandt byggeprojekterne på tværs af de fem regioner. Læs med her for at få et lille udpluk af året der gik.

Coronaramte byggerier

Også på byggeprojekterne var man påvirket af COVID-19, der i foråret lukkede Danmark ned for første gang. Corona-epidemien betød, at regionernes byggeprojekter måtte fortsætte med et skærpet coronafokus og tage hensyn til de regler, der blev udstedt af sundhedsmyndighederne i løbet af året.

Eksempelvis betød nedlukningen af syv nordjyske kommuner i november sidste år, at ansatte på det nye Universitetshospital i Aalborg ikke kunne krydse kommunegrænsen. Selve byggeriet af hospitalet havde nemlig ikke en samfundskritisk funktion. Derfor måtte regionen prioritere samfundskritiske projekter, og det betød eksempelvis at renoveringen af en hospitalselevator blev gennemført, mens udskiftningen af et tag måtte vente. Det forventes, at det nye hospital i det østlige Aalborg står færdigt i 2023.

Ankomst, Nyt Universitetshospital Aalborg

Nye og gamle projekter

Byggeprojekterne stod dog heldigvis ikke stille, og den førte etape af BørneRiget, Rigshospitalets nye afdeling for børne, unge og gravide, blev igangsat i november 2020. Man påbegyndte etableringen af én af de to tunneller, der skal forbinde BørneRiget med Rigshospitalets centralkompleks. Tunnellerne skal gøre det muligt for både personale og varer at komme hurtigt fra det ene sted til det andet. BørneRiget kommer til at rumme 179 enestuer, 79 ambulatorier, 15 operationsstuer, og der bliver plads til 900 patienter. Byggeriet af selve BørneRiget påbegyndes i foråret 2021.

Sådan kommer BørneRiget til at se ud, når det står færdigt i 2025.

Mens man påbegyndte nye byggerier i en region, afsluttede man derimod byggeprojekter i andre. Region Midtjylland flyttede allerede i 2019 de sidste patienter og medarbejdere fra de gamle Aarhus-sygehuse til Aarhus Universitetshospital i Skejby, og i 2020 kunne de sidste dele af byggeriet afleveres til regionen. Byggeriet af Aarhus Universitetshospital, der gik i gang i 2012 med tilskud fra Kvalitetsfonden, mangler nu kun at bygge Forum. Forum kommer bl.a. til at indeholde patienthotel, og forventes at stå færdig i 2022. Dermed er langt hovedparten af hospitalsbyggeriet nu afleveret og ibrugtaget.

Plads til grønne tiltag

Den grønne omstilling blev også fortsat prioriteret i 2020. På byggeriet ved Hvidovre Hospital har de beplantet tagene med stenurt, der fungerer som en bæredygtig form for isolering. Stenurt holder på varmen i vinterhalvåret, og reflekterer solens stråler om sommeren, så tagene ikke opvarmes. De grønne tage er en miljøvenlig måde at fremstille isolering på, da det kræver meget lidt energi at producere dem, og derfor er de tæt på CO2-neturale.

Her ses stenurten helt tæt på.

I Region Sjælland blev man hædret for sin grønne indsats. Første etape af det nye universitetshospital i Køge modtog en guldcertificering for bæredygtigt byggeri. Hospitalets nye Vidensbygning lever nemlig op til DGNB guldstandarden for bæredygtigt byggeri ifølge Green Building Council. Normalt taler man om bæredygtighed ud fra en miljømæssig betragtning, men i DGNB certificeringen inkluderes også social og økonomisk bæredygtighed. Udover de mere miljømæssige aspekter, vurderes det bl.a. også om bygningen er let at komme til på cykel eller med offentligt transport, og om den er lettilgængelig.

Investeringer i fremtiden

Der kom også flere solceller til regioners sygehustage i det forgangne år. Region Syddanmark udvidede deres eksisterende solcelleanlæg på de syddanske sygehustage med knap 50 procent. Solcelleanlæggene spiller en vigtigt rolle for regionens ambition om at blive en grøn, bæredygtig region, og derfor fremrykkede Region Syddanmark en grøn investering på 35 millioner kr. for at få endnu flere solceller på tagene. Det er regionens byggeprojekter i Kolding, Esbjerg og Aabenraa, der får glæde af de nye solcelleanlæg.

Også i Region Nordjylland har der været gang i fremskyndelsen af regionale bygge – og renoveringsprojekter til gavn for den nordjyske økonomi. I første omgang var det en fremrykning af projekter for en ramme på 50 millioner kr., som bl.a. gik til renovering og levetidsforlængelse af bygninger samt forbedring af arbejdsmiljø og klimatiltag.

Aflysninger og virtuelle løsninger

2020 bød også på en række aflyste arrangementer. Regionerne måtte således aflyse efterårets Åbent Hospital, der ved arrangementet i 2019 lokkede mere end 21.000 nysgerrige besøgende til byggeprojekterne på tværs af de fem regioner. Desværre betød corona-epidemien, at regionernes indbyggere ikke fik mulighed for at besøge byggerierne, der samlet set fordeler sig over 40 projekter.

 

Åbent Hospital på Regionshospitalet Gødstrup 2019 i Region Midtjylland. Fotograf: Søren Braad Andersen.

Danske Regioner måtte ligeledes aflyse Netværksdage om sygehusbyggeri. Konferencen, der skulle have været afholdt over to dage i september sidste år, blev aflyst under den første coronanedlukning i foråret, da omstændighederne stadig var meget usikre. Formålet med netværksdagene er at sikre systematisk vidensdeling på tværs af regioner og byggeprojekter. Konferencen skulle være løbet af stablen for 10. gang, men vi må udsætte fejringen af jubilæet lidt endnu.

De aflyste arrangementer betød, at regionerne måtte tænke i digitale løsninger, og i november lykkedes det at gennemføre en vellykket virtuel flyttekonference. Konferencen havde fokus på vidensdeling på tværs af regionernes byggeprojekter, og dagen bød på præsentationer fra oplægsholdere, der enten havde gennemført en flytteproces eller var i gang med en. Oplægsholderne kom fra Region Midtjylland og Rigshospitalet, og de delte ud af deres erfaringer og gav gode råd til andre projekter, der står overfor en fremtidig flytning.

Meget er sket i dette usædvanlige forgangne år. I takt med at flere af byggeprojekterne indtræder i den afsluttende fase, er det vigtigt at opsamle de erfaringer, regionerne har gjort sig indtil nu, og at regionerne fortsat deler værdifulde erfaringer i det kommende år.