Gå til indhold

Regional Sterilcentral Herlev/Nyt Hospital Herlev

Regionalt finansieret

Fase 0
Visions­fase, idé­oplæg, udbud af rådgi­vere
Fase 1
Program­oplæg
Fase 2
Bygge­program
Fase 3
Projekt­forslag
Fase 4
Projek­tering
Fase 5
Udbud og kon­trakt
Fase 6
Udførelse
Fase 7
Afleve­ring og drift
Projektperiode
2013 - 2020
Projektsum
0,5 mia. kr. excel. udstyr (22 PL)
Projektleder Jens Munk Petersen

Regional Sterilcentral Herlev skal betjene Herlev og Gentofte Hospital, Amager og Hvidovre Hospital og Nordsjællands Hospital. Sterilcentralen dimensioneres med en kapacitet, der kan varetage godt halvdelen af regionens behov. Den etableres i en selvstændig bygning og placeres og delvist sammenbygges med servicebygningen på den nordvestlige del af hospitalets matrikel.

De fysiske rammer til genbehandling af kirurgiske instrumenter på de enkelte hospitaler fremstår i dag utidssvarende flere steder med varierende kvalitet til følge. I regionen er valgt at fokusere på ensartet kvalitet i ledelse, uddannelse, fysiske rammer, apparatur, dokumentation og sporbarhed. Dette gøres ved at samle genbehandlingen i to fælles regionale centraler

Den anden regionale sterilcentral placeres på Rigshospitalet

 

 

Regional Sterilcentral Herlev

Rådgivere

Totalrådgiver: Niras A/S