Gå til indhold

Principper for anlægsstyring

Anlægsprojekter i regionerne sker med fokus på det gennemarbejdede budget, løbende risikovurdering og klare krav til rådgivere og entreprenører.

Rapporten ”Kommuners og regioners gennemførelse af anlægsprojekter” indeholder en række gode råd og anbefalinger til styring af anlægsprojekter. Rapporten henvender sig især til den politiske og administrative topledelse og hovedbudskaberne er samlet i pjecen ”God anlægsstyring i regioner og kommuner”.

Rapportens anbefalinger kan sammenfattes til følgende hovedbudskaber:

  • Godkend styringsmodellen politisk og anvend den aktivt
  • Forlang et gennemarbejdet og realistisk budget
  • Vurder, kvantificer og følg op på risici
  • Styr inddragelsen af brugere, medarbejdere mv.
  • Opstil klare krav og forventninger til rådgivere og entreprenører
  • Etabler og anvend en standardkøreplan for anlægsprojekter

Rapporten bygger på en undersøgelse af kommunernes og regionernes praksis for at styre og gennemføre anlægsprojekter set i forhold til tidsplaner, kvalitet og økonomi.

Undersøgelsen er en del af et projekt om god anlægsstyring i kommuner og regioner, der i 2008 blev gennemført som led i det fællesoffentlige samarbejdsprojekt for den decentrale offentlige sektor.

Læs mere:

Kommuners og regioners gennemførelse af anlægsprojekter - rapport fra 2008 (pdf)
God anlægsstyring i kommuner og regioner - pjece med hovedbudskaber fra rapporten (pdf)