Gå til indhold

Det nye Universitetshospital i Aarhus - DNU

Kvalitetsfondsbyggeri

Fase 0
Visions­fase, idé­oplæg, udbud af rådgi­vere
Fase 1
Program­oplæg
Fase 2
Bygge­program
Fase 3
Projekt­forslag
Fase 4
Projek­tering
Fase 5
Udbud og kon­trakt
Fase 6
Udførelse
Fase 7
Afleve­ring og drift
Projektperiode
2005 - 2019
Projektsum
7,433 mia. kr. (18PL)

Tlf.:

Email.:

Projektets formål er at forbedre og effektivisere patientbehandlingen samt at styrke forskning og udvikling. Det gøres ved at samle alle de somatiske hospitalsafdelinger i Aarhus i et hospitalskompleks i Skejby, der efter udbygningen bliver Danmarks største.

 

 

Byggeriet og ibrugtagningen af det nye hospital i Skejby er blevet taget løbende i brug gennem de seneste år. I maj måned 2018 flyttede akutfunktionen, der er landets største, ind, og dermed huser matriklen nu ca. 7.000 medarbejdere. Frem til medio 2019 flyttede de resterende 3.000 af Aarhus Universitetshospitals medarbejdere ind. Flyv med en tur henover det imponerende byggeri, hvor alle Aarhus Universitetshospitals afdelinger er flyttet under samme tag i 2019. Den oprindelige projektafdeling for DNU er lukket ned og en ny afdeling er  etableret under hospitalet for at varetage opførelsen af Forum byggeriet.

 

Det nye Universitetshospital i Aarhus - DNU

Rådgivere

Gennemgående rådgiver: Rådgivergruppen DNU I/S, konsortium: CF Møller, CUBO Arkitekter, Niras, Rambøll, Søren Jensen Rådgivende Ingeniører, Lohfert og Lohfert A/S, Nosyko A/S, Schønherr Landskab

Indgang J, den nordlige hovedindgang på Det Nye Universitetshospital i Aarhus
Galleriet ved hospitalets nordlige hovedindgang, Indgang J.(Foto: Poul Nyholm) (Se større billede)
Hovedstrøget i det nordlige område af Det Nye Universitetshospital i Aarhus
Hovedstrøget i hospitalets nordlige område.(Foto: Poul Nyholm) (Se større billede)
Enestue på Det Nye Universitetshospital i Aarhus' nordlige område
En-sengs-stue i hospitalets nordlige område (Foto: Kristine Mengel) (Se større billede)
Illustration af kontormiljøet på Det Nye Universitetshospital i Aarhus
Kontormiljø (Foto: DNU Rådgivergruppen) (Se større billede)
Luftfoto af byggeriet til Det Nye Universitetshospital i Aarhus, maj 2018
Luftfoto af hospitalet set fra vest, maj 2018. Aarhus Universitetshospital i Skejby omfavnes af ringvejen Palle Juul-Jensens Boulevard og grønne udenomsarealer. Hospitalsområdet inden for ringvejen er på størrelse med Ribe by. Forrest i billedet ses Psykiatriens bygninger og uden for ringgaden til venstre ligger det retspsykiatriske bygningskompleks. Fotokredit: Jørgen Weber. (Se større billede)