Gå til indhold

Fælles publikationer og vejledninger

På denne side kan fælles publikationer og vejledninger der er relevante i forhold til sygehusbyggeri findes.

Vejledning i OPP-egnethedsvurderinger

I henhold til ”Bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri” skal der i relevant omfang indgå overvejelser om OPP for regionalt byggeri, hvis den anslåede entreprisesum for et givent projekt overstiger 20 mio. kr. ekskl. moms, eller hvis regionen får et tilskud fra staten der udgør mindst 50 % af projektsummen.
Den tværregionale Kvalitetsikringssgruppe har i den forbindelse udarbejdet en vejledning der skal danne grundlag for regionernes arbejde med gennemførelse af OPP-egnethedsvurderinger med henblik på en afdækning af, hvorvidt konkrete byggeprojekter med fordel kan realiseres gennem OPP.

 • Vejledningen kan læses her
 • Bilag kan læses her


Vejledning vedr. totaløkonomiske vurderinger i sygehusbyggeri
Den tværregionale kvalitetssikringsgruppe har udarbejdet; ”Vejledning vedr. totaløkonomiske vurderinger i sygehusbyggeri”, hvori der redegøres for forhold, som har betydning for den totaløkonomiske beregning og vurdering. Vejledningen er suppleret med et udkast til et egentligt værktøj til beregning og sammenligning af løsningsmodeller for et givet projekt.

 • Vejledningen kan læses her
 • Bilag kan læses her


Vejledning om udbudstrategi
Den tværregionale Kvalitetssikringsgruppe har udarbejdet en vejledning hvori der redegøres for forhold, som bør tages i betragtning i en udbudsstrategi.

 • Vejledningen kan læses her
 • Bilag kan læses her


Paradigme for Byggemødereferat
Den tværregionale kvalitetssikringsgruppe har udarbejdet 'Paradigme for Byggemødereferat' med tilhørende bilag

 • Paradigmet kan læses kan læses her.
 • Bilag til pkt. 11 kan læses her.
 • Bilag til pkt. 12.a kan læses her og her.


Paradigme – Plan for Sikkerhed og Sundhed (PPS)
Den tværregionale kvalitetssikringsgruppe har udarbejdet: Paradigme – Plan for Sikkerhed og Sundhed (PPS), gældende for store byggerier.

 • Paradigmet kan læses her


Paradigme for indkøb af drifts- og vedligeholdelsessystem/Facility Management system
Formålet med paradigmet er at give ensartede retningslinjer, ligesom forslag til indhold i de enkelte afsnit kan fungere som en tjekliste i forbindelse med udformningen af det konkrete indkøb.

 • Paradigmet kan læses her
 • Bilag: Eksempel på en udbudstidsplan for indkøb af systemet kan læses her


Paradigme for kravspecifikation for indkøb af drift- og vedligeholdelsessystem/Facility management
Formålet med paradigmet er at give ensartede retningslinjer for udarbejdelse af kravspecifikation, ligesom forslag til indhold i de enkelte afsnit kan fungere som en tjekliste i forbindelse med udformningen af den konkrete kravspecifikation.

 • Paradigmet kan læses her


Paradigme for udbud af bygningssyn samt vejledning i praktisk gennemførelse
Formålet med paradigmet er at give ensartede retningslinjer, ligesom forslag til indhold i de enkelte afsnit kan fungere som en tjekliste i forbindelse med udformningen af den konkrete udbudsstrategi.

 • Paradigmet kan læses her