Gå til indhold

Projekt Universitetshospital Køge

Kvalitetsfondsbyggeri

Fase 0
Visions­fase, idé­oplæg, udbud af rådgi­vere
Fase 1
Program­oplæg
Fase 2
Bygge­program
Fase 3
Projekt­forslag
Fase 4
Projek­tering
Fase 5
Udbud og kon­trakt
Fase 6
Udførelse
Fase 7
Afleve­ring og drift
Projektperiode
2011-2027
Projektsum
4,1 mia.kr. (09 PL)
Projektdirektør Helle Gaub

Tlf.:

Email.: hcg@regionsjaelland.dk

 

Region Sjælland opfører et universitetshospital i Køge i forbindelse med det eksisterende hospital. Universitetshospitalet bliver hovedhospital for Region Sjælland. Sjællands Universitetshospital Køge får 789 enestuer og bliver på 200.000 m2, hvoraf cirka 145.000 m2 er nybyg og cirka 50.000 m2 er eksisterende byggeri.


Regionens vision er overordnet at skabe en sammenhæng i patienternes behandlingsforløb og at sikre en fleksibel og fremtidssikret ramme for sygehustilbuddet i Region Sjælland. Det skal Sjællands Universitetshospital være med til at understøtte.

Universitetshospitalet opføres i seks etaper:

 

TE01, Senge- og behandlingsbygning (4 bygninger)

Udbudsform: Totalentreprise

Areal: 110.000 kvadratmeter

1 bygning er ibrugtaget. Byggeriet af de øvrige 3 er i gang.

 

TE02 - A, Nuklearmedicin og laboratorier

Udbudsform: Totalentreprise

Areal: 11.000 kvadratmeter

Byggeriet er overdraget til drift.

 

TE02 - B, Sterilcentral

Byggeriet er i gang

Areal: 2.500 kvadratmeter

 

TE03, Energicentral

Udbudsform: Totalentreprise på nødstrømsanlæg. Fjernkølecentral som OPP. 

Areal: 950 kvadratmeter

Byggeriet er ibrugtaget.

 

TE04, Varemodtagelse og blandeenhed til apotek.

Udbudsform: Etapen udbydes i tre EU-udbud

Totalentreprise Bygning
Totalentrepriseudbud af AVM (automatiseret varemodtagelse)
Totalentrepriseudbud af AMR (transportrobotter)

Den automatiske varemodtagelse (AVM), selvkørende robotter (AMR) og bygningen er ibrugtaget. 

Areal: 3.700 kvadratmeter, ombygning

 

TE05, Vidensbygning

Udbudsform: Totalentreprise. 
Bygning er ibrugtaget.

Areal: 4.029 kvadratmeter

 

TE06, Steno Diabetes Center Sjælland Køge og Lægeuddannelse

Udbudsform: Totalentreprise

Areal: ca. 4.500 kvadratmeter 

Byggeriet er afsluttet.

Projekt Universitetshospital Køge

Rådgiver

Bygherrerådgiver: COWI A/S

Totalentreprenør senge- og behandlingsbygninger (TE01): Itinera og CMB

Totalentreprenør vidensbygning (TE05): EK Entreprise

Totalentreprenør laboratoriehus og nuklearmedicin (TE02A): Pihl Konsortiet

Ombygning til varemodtagelse og blandeenhed til medicin (TE04): EK Entreprise

Energicentral (TE03): Fjernkøl: Frederiksberg Forsyning, Nødstrømsanlæg: Coromatic

Totalentreprenør sterilcentral (TE02B): GVL

Totalentreprenør Lægeuddannelse & Steno - diabetescenter: CC Contractor