Gå til indhold

Mål og styring

Her finder du information om regionernes mål og visioner for de nye sygehusbyggerier. Du kan få svar på en række ofte stillede spørgsmål om regionernes sygehusbyggerier, finde oplysninger om, hvordan regionerne styrer byggeprojekterne og ud fra hvilke principper de nye sygehuse bygges

Organiseringen af de 16 store sygehusbyggerier med tilskud fra Kvalitetsfonden beskrives for at gøre det klart, hvilke rammer og vilkår disse byggerier er underlagt. Du kan også følge med i regionernes ambitiøse projekt om videndeling i sygehusbyggeri, forventede tidspunkter for udbud i byggerierne og byggeriernes erhvervsmæssige potentiale.