Gå til indhold

Oversigt over OPP

Regionerne har en række OPP-projekter i gang. Det drejer sig eksempelvis om nye psykiatriske sygehuse, dele af sygehusafdelinger og operationelle støttefunktioner, herunder energirenovering og parkeringshuse.

OPP er en type offentlig-privat samarbejde, der er kendetegnet ved, at design, projektering, etablering, drift og vedligeholdelse er samlet i én kontrakt mellem en offentlig udbyder og en privat leverandør. Ofte indgår finansieringen af projektet også i kontrakten. Der er som regel tale om kontrakter der strækker sig over mange år, typisk 15-25 år.

I et OPP varetager den private virksomhed anlægsarbejdet og den efterfølgende drift og vedligeholdelse af et offentligt anlæg. Der kan enten være tale om nyanlæg, hvor der etableres et helt nyt anlæg, eller renovering, hvor OPP-projektet tager afsæt i en eksisterende bygning, der skal sættes i stand. OPP kan også benyttes som en langvarig kontrakt, der dækker indkøb, løbende nyanskaffelser og vedligeholdelse af eksempelvis medico-udstyr.

Regionerne ser OPP som en mulighed for at fremme en bedre totaløkonomi og hermed en bedre driftsøkonomi på lang sigt.Regionerne har en begrænset mulighed for søge deponeringsfritagelse, idet der afsættes en pulje til dette formål i de årlige økonomiaftaler. Puljen administreres af økonomi- og indenrigsministeriet. Puljen er blandt andet afsat med henblik på at fremme fagligt begrundede offentlige-private samarbejdsprojekter.

Regionerne har iværksat følgende OPP-projekter:

 • Fjernvarmeanlæg ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Køle- og nødstrømsanlæg ved Glostrup Hospital
 • Slagelse Sygehus, fase II
 • Udvidet stråleterapi på Næstved Sygehus
 • Ny psykiatrisk afdeling ved Vejle Sygehus
 • Parkeringsanlæg ved Regionshospital Randers
 • Parkeringsanlæg ved Regionshospitalet Silkeborg
 • Parkeringsanlæg ved Regionshospitalet Horsens
 • Hospicepladser ved Gudenå Hospice
 • Nyt parkeringsanlæg ved Det Nye Universitetshospital i Aarhus
 • Nyt psykiatrisk Center ved Det Nye Universitetshospital i Aarhus
 • Psykiatrisk afdeling på Nyt Odense Universitetshospital
 • Renseanlæg på Nyt Aalborg Universitetshospital
 • Centralkøkken på Det Nye Universitetshospital i Aarhus

Du kan læse mere om de enkelte projekter her