Gå til indhold

Mary Elizabeths Hospital - Riget for børn, unge og gravide

Regionalt finansieret samt af Ole Kirk's Fond

Fase 0
Visions­fase, idé­oplæg, udbud af rådgi­vere
Fase 1
Program­oplæg
Fase 2
Bygge­program
Fase 3
Projekt­forslag
Fase 4
Projek­tering
Fase 5
Udbud og kon­trakt
Fase 6
Udførelse
Fase 7
Afleve­ring og drift
Projektperiode
2016-2026
Projektsum
3,0 mia. kr. (23 PL)
Projektdirektør Merete Lange

På Rigshospitalets matrikel, mellem Nørre Allé og Henrik Harpestrengs Vej, bygges Mary Elizabeths Hospital - Riget for børn, unge og gravide. Det er et nyt, innovativt hospitalsbyggeri, der tager højde for den sårbare situation, familierne er i, når et barn eller en ung bliver alvorligt sygt. På Mary Elizabeths Hospital samles alle børn, unge og gravide under ét tag, og det gennemgående princip på hospitalet er, at specialisterne kommer til patienterne og familien - ikke omvendt. Det vil skabe en bedre og mere sammenhængende oplevelse.


I det nye hospital er behandling, pleje, forskning, uddannelse, teknologi og arkitektur tænkt sammen i en integreret løsning. Leg bliver en integreret del af både behandlingen og arkitekturen, og bygger på den indsigt, at børn lærer og lever ved at lege - også når de er syge og er på hospitalet.

Visionen med Mary Elizabeths Hospital - Riget for børn, unge og gravide er, at skabe verdens bedste hospital for børn, unge, gravide og deres familier. Fem designprincipper skal være styrende for bygningen og organisationen:

- Integreret leg: Legen skal være en integreret del af Mary Elizabeths Hospitals design, liv og forløb.

- Designet til hverdagen: Hverdagen er virkeligheden. Verden indenfor og verden udenfor skal gå i takt på Mary Elizabeths Hospital.

- Se mig, spørg mig, lad mig: Patienterne skal have følelsen af kontrol tilbage gennem de små ting.

- Den gode rejse: Patientrejsen på Mary Elizabeths Hospital skal starte godt, hænge sammen og fejre fremskridt.

- Klare zoner: Mary Elizabeths Hospital skal være en bygning, der er intuitiv at finde rundt i og fortæller dig, hvad du skal, må og kan.

Hospitalet kommer til at udgøre 60.000 kvm2 som vil fordele sig over 9 etager, og være forbundet til Rigshospitalets hovedbygning via en gangbro på 2. sal. Hospitalet ventes at åbne for patienter i 2026.

BørneRiget

Rådgivere

Bygherrerådgiver: MOE

Totalrådgiver: 3XN

Underrådgivere: Arkitema, NIRAS og Kristine Jensens Tegnestue.

Mary Elizabeths Hospital, Dragør Luftfoto, januar 2024 (Se større billede)
BørneRiget set udefra
BørneRiget set udefra (Se større billede)
Ankomsthallen til BørneRiget
BørneRigets ankomsthal (Se større billede)
BørneRiget set udefra med gangbro
BørneRiget set udefra med gangbro (Se større billede)
Illustration af den geografiske placering af BørneRiget
Billedet viser byggefeltet for BørneRiget på Rigshospitalets matrikel. (Se større billede)
BørneRigets centrale atrium (Se større billede)
BørneRigets centrale atrium oppefra (Se større billede)