Gå til indhold

Proces for statsligt tilskud

Regeringens ekspertpanel har indstillet 16 sygehusprojekter til et foreløbigt tilsagn om tilskud fra Kvalitetsfonden. Et foreløbigt tilsagn om tilskud fastlægger anlægsrammen for byggeprojektet, hvorefter regionen skal konkretisere projektet inden for den afsatte ramme.

Regeringen nedsatte i 2007 et ekspertpanel, der har vurderet regionernes ansøgninger om tilskud fra Kvalitetsfonden. Ekspertpanelet indstillede i henholdsvis 2008 og 2010 til regeringen, at i alt 16 byggeprojekter burde prioriteres med foreløbige tilsagn om tilskud. Regeringen udmøntede på den baggrund i alt 41,4 milliarder kroner (09 PL) til sygehusbyggerier i form af foreløbige tilsagn. I august 2013 havde 14 ud af de 16 sygehusprojekter fået endeligt tilsagn fra Regeringen.

Ekspertpanelet skal vurdere konkrete sygehusprojekter og indstille til regeringen hvilke projekter, der kan få tilskud fra Kvalitetsfonden. Ekspertpanelet har både vurderet regionens sygehusplaner og de enkelte byggeprojekter.

Regionernes sygehusplaner er blevet vurderet ud fra følgende kriterier:

  • Samling af funktioner og specialer på færre enheder
  • Efterlevelse af Sundhedsstyrelsens anbefalinger på akutområdet
  • Den præhospitale indsats
  • Sammenhæng til andre regioner
  • De enkelte byggeprojekter er blevet vurderet ud fra følgende kriterier:

Projektets rolle i en ny sygestruktur, såvel regionalt som for landet som helhed
Mulige alternativer
Behovsfremskrivning, kapacitetsudnyttelse, arealbehov og økonomi
Produktivitets- og driftsforbedringer

Tidslinje for investeringer i nyt sygehusbyggeri

Totalrammer for byggeprojekterne
Et foreløbigt tilsagn om tilskud fastlægger anlægsrammen for et byggeprojekt. Der er tale om en totalramme for byggeprojektet, som regionerne ikke må udvide f.eks. i form af egne midler.

Regionerne skal derefter konkretisere projektet inden for den afsatte ramme og søge om et endeligt tilsagn. Med det endelige tilsagn om tilskud fra Kvalitetsfonden godkendes projektplanen med en række betingelser

 

Læs mere:

Ekspertpanelet og dets sammensætning

Fordeling af de økonomiske midler