Gå til indhold

Regionshospitalet Horsens

Regionalt finansieret

Fase 0
Visions­fase, idé­oplæg, udbud af rådgi­vere
Fase 1
Program­oplæg
Fase 2
Bygge­program
Fase 3
Projekt­forslag
Fase 4
Projek­tering
Fase 5
Udbud og kon­trakt
Fase 6
Udførelse
Fase 7
Afleve­ring og drift
Projektperiode
2007-2024
Projektsum
809 mio. kr. (PL13)
Projektchef Søren Schousboe Laursen, Byggeri- og anlæg

Tlf.:

Email.: soerlu@rm.dk

Regionshospitalet i Horsens er udvalgt til at være et af Region Midtjyllands akuthospitaler. Projektet skaber tidssvarende rammer for dette ved nybyggeri, ombygning og renovering af eksisterende bygningsmasse. Byggerier består derfor af en lang række projekter - nogle er afsluttede, andre under udførelse og nogle er ikke påbegyndt endnu.

Akutafdelingen udvides og renoveres; intensivafdeling, opvågning og dele af OP-afdeling flyttes til ny bygning; sengeområder renoveres med tidssvarende toilet- og badeforhold samt udtynding af nuværende 3- og 4-sengsstuer; udvidelse af ambulatoriekapacitet og renovering af bygninger generelt. 

Regionshospitalet Horsens

Rådgivere

Forskellige rådgivere på forskellige delprojekter: Arkitema, Ingeniør'ne, Cowi, Friis og Moltke

Luftfoto af Nye Nord på Regionshospitalet Horsens
Nye Nord - overblik (Se større billede)
Renovering af højhuset på Regionshospitalet Horsens
Højhuset under renovering (Se større billede)
Højhuset på Regionshospitalet Horsens efter renovering
Højhuset efter renovering (Se større billede)
"BDA"-bygningen på Regionshospitalet Horsens
"BDA"-bygningen (Se større billede)
Højhus-bygningerne på Regionshospitalet Horsens
Renovering af højhuset (Se større billede)
Kvindehuset på Regionshospitalet Horsens
Kvindehuset (Se større billede)
Akutafdelingen efter etape 1 på Regionshospitalet Horsens
Akutafdelingen efter etape 1 (Se større billede)
Operationsstue på Regionshospitalet Horsens
Ny operationsstue i Nye Nord (Se større billede)