Gå til indhold

Nyt Hospitalsapotek og Nyt Hospitalsvaskeri

Regionalt finansieret

Fase 0
Visions­fase, idé­oplæg, udbud af rådgi­vere
Fase 1
Program­oplæg
Fase 2
Bygge­program
Fase 3
Projekt­forslag
Fase 4
Projek­tering
Fase 5
Udbud og kon­trakt
Fase 6
Udførelse
Fase 7
Afleve­ring og drift
Projektperiode
2019-2023
Projektsum
460 mio. kr. (20 PL)
Projektchef Ib Grønlund Sørensen

Tlf.: 23882293

Email.: ibgsoe@rm.dk

I forbindelse med udflytningen fra Aarhus Universitetshospitals gamle bygninger på Nørrebrogade i Århus skal det nuværende hospitalsapotek og hospitalsvaskeri flyttes til nye rammer ved Aarhus Universitetshospital i Skejby, hvor de placeres i forsyningsbyen forlængelse af centralkøkkenet.

Hospitalsapoteket er en selvstændig enhed under Region Midtjylland. Hospitalsapoteket varetager lægemiddelforsyningen for hele Region Midtjylland, herunder indkøb, produktion og distribution af lægemidler til regionens hospitaler og øvrige lægemiddelforbrugende enheder. Hospitalsapoteket Region Midtjylland har egne produktionsfunktioner for cytostatika, antibiotika og øvrig serviceproduktion. Hospitalsapotekets forventede areal bliver ca. 7.500 m².

Hospitalsvaskeriet, midtVask, varetager i dag intern vask og distribution af hospitalsrelaterede textiler i Region Midtjylland, og er Danmarks største hospitalsvaskeri. Vaskeriet servicerer samtlige sygehuse i den østlige del af Region Midtjylland. Hospitalsvaskeriet beskæftiger i alt 150 medarbejdere og håndterer alt indenfor uniformer, linned, hjælpemidler, senge, gardiner og logistik. Det nye vaskeri forventet areal bliver ca. 8.500 m².

Både hospitalsapoteket og hospitalsvaskeriet har til hus på i Aarhus Universitetshospitals gamle bygninger på Nørrebrogade i Aarhus, idet etableringen af et nyt hospitalsapotek og et nyt hospitalsvaskeri var ikke en del af kvalitetsfondsbyggeriet Det Nye Universitetshospital i Aarhus. Bygningerne på Nørrebrogade er imidlertid solgt sammen med resten af Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade og skal fraflyttes senest d. 30. september 2023. Det er derfor nødvendigt at tilvejebringe nye fysiske rammer til både Apoteket og vaskeriet.