Gå til indhold

Brugerinddragelse og patienten i centrum

I takt med at der sker store forandringer på landets sygehuse - samt generelt på sundhedsområdet - er der behov for at skabe nye og tilpassede behandlingsforløb for patienterne i de nye bygninger. Dette tema indeholder relevante perspektiver på brugerinddragelse i forbindelse med de nye hospitalsbyggerier, herunder hvordan der arbejdes med at sikre, at patienten er i centrum. Erfaringerne fra dette tema skal dermed give inspiration til andre projekter, som står overfor disse overvejelser.

Herunder er hjemmesidens materiale omkring temaet samlet. Særligt i de forskellige oplæg fra Netværksdagene findes materiale som kan understøtte arbejdet med brugerinddragelse. Ligeledes er der i regi af godtsygehusbyggeri udarbejdet en række cases, som også inddrager temaet om patienten, og derfor skildrer værdifulde erfaringer på området. Under "øvrige artikler" er der yderligere mulighed for fordybelse i temaet.