Gå til indhold

Nyt Hospital Herlev

Kvalitetsfondsbyggeri

Fase 0
Visions­fase, idé­oplæg, udbud af rådgi­vere
Fase 1
Program­oplæg
Fase 2
Bygge­program
Fase 3
Projekt­forslag
Fase 4
Projek­tering
Fase 5
Udbud og kon­trakt
Fase 6
Udførelse
Fase 7
Afleve­ring og drift
Projektperiode
2009-2022
Projektsum
3,2 mia. kr. (22-pl)
Vicedirektør Ole Kristian Bottheim

I Region Hovedstadens hospitalsplan er Herlev Hospital udpeget til at være et af de store akuthospitaler i regionen. Med Nyt Hospital Herlev skabes nye rammer der kan rumme den øgede aktivitet, varetage opgaven som akuthospital og tilbyde tidssvarende rammer for familier på områderne fødsler og børnesygdomme.
 
Byggeriet er opdelt i 2 spor:

 1. Delprojekt A: Kvinde-barn-bygning og ny akutmodtagelse – i alt 56.585 m2
 2. Delprojekt B: Udvidelse af eksisterende servicebygning og kapel hhv. 7.968m2 og 530 m2
Overordnede funktioner i Delprojekt A byggeri:
 • Fælles akutmodtagelse
 • Fødeafsnit
 • Obstetriks modtagelse
 • Neonatal afdeling
 • Børneafdeling
 • Ambulatorier
 • Akut sengeafsnit
 • Intensiv
 • Akut operationsgang
 • Ny hovedindgang
 • Landskab, trafik og P-anlæg
Nybyggeriet skal på en harmonisk måde imødekomme de forskellige funktioners behov. Kvinde-barn-centret skal tilbyde rolige, moderne og familieorienterede rammer, og den nye Fælles akutmodtagelse optimale forhold for de akutte patienter.

Nyt Hospital Herlev skal sætte rammerne for et helende hospitalsmiljø, hvor et tæt samspil mellem nye ”grønnegårde” og hospital fremmer en positiv patientoplevelse.

Hospitalet blev taget i brug i to etaper. I juni 2021 blev akutmodtagelse, sengeafsnit og børnemodtagelse taget i brug. I september 2022 blev den resterende del af nybyggeriet taget i brug.
Nyt Hospital Herlev

Rådgivere

Bygherrerådgiver: NIRAS A/S.

Underrådgiver: LINK Arkitektur (tidligere Århus Arkitekterne)

 

Delprojekt A

Rådgiverkonsortiet Nyt Hospital Herlev: Henning Larsen Architects A/S, Friis & Moltke Arkitekter A/S, NNE Pharmaplan A/S, Orbicon A/S Norconsult A/S

Underrådgivere: Brunsgaard & Laursen Arkitekter ApS, SLA A/S

Byggeledelse: Sweco A/S

 

Delprojekt B

Totalrådgiver: Niras (tidligere Alectia A/S)

Underrådgiver: C.F. Møller A/S

Byggeledelse: Hou og Partnere

Akuthuset på Nyt Hospital Herlev set udefra
Akuthuset (Se større billede)
Børneområdet på Nyt Hospital Herlev
Børneområde (Se større billede)
Model over Nyt Hospital Herlev
Model over Nyt Hospital Herlev (sydøst) (Se større billede)
Model over Nyt Hospital Herlev
Model over Nyt Hospital Herlev - Akuthus og Kvinde-Barn-Center (sydøst) (Se større billede)
Model over Nyt Hospital Herlev
Model over Nyt Hospital Herlev (sydvest) (Se større billede)
Luftfoto, 30. november 2020 (Se større billede)
Luftfoto af Nyt Hospital Herlev fra maj 2020
Luftfoto, maj 2020 (Se større billede)
Luftfoto af Nyt Hospital Herlev fra maj 2018
Luftfoto, 2. maj 2018 (Se større billede)