Gå til indhold

Totaløkonomi

Totaløkonomi i forbindelse med byggeri tager udgangspunkt i, at design, opførelse og drift af bygninger ses i en samlet økonomisk sammenhæng. Viden om bygningernes brug og drift indarbejdes allerede i de indledende faser og alternative løsningsmuligheder vurderes ud fra de samlede omkostninger inklusive de efterfølgende driftsomkostninger.

Vigtigheden af at foretage totaløkonomiske beregninger understreges af, at driftsudgifterne udgør op til 60 – 80 procent af bygningens totaløkonomi, set over for eksempel 50 års levetid. Der er derfor god grund til at overveje de økonomiske muligheder ved f.eks. at flytte ressourcer fra driftsfasen til design- og opførelsesfasen, så der opføres bygninger med højere kvalitet, men med heraf følgende lavere driftsomkostninger.

Der findes forskellige modeller til at foretage totaløkonomiske sammenligninger. De grundlæggende er enten at henregne samtlige omkostninger i bygningens levetid til et bestemt år (typisk igangsætningsåret for byggeriet) gennem diskontering af udgifterne eller ved at fordele omkostningerne ud på årsomkostninger i byggeriets levetid.

Begrænsede muligheder for totaløkonomi i de 16 byggerier med tilskud fra Kvalitetsfonden

I forbindelse med kvalitetsfondsbyggerierne er muligheden for at anvende totaløkonomiske beregningsmodeller begrænset af, at der er en fast ramme for hvert byggeri, som ikke må overskrides. Anvendelsen af totaløkonomiske modeller må derfor begrænses til sammenligning af alternative løsningsmodeller og omprioritering inden for en fastlagt beløbsgrænse.

Vejledning vedr. totaløkonomiske vurderinger i sygehusbyggeri

Den tværregionale kvalitetssikringsgruppe har udarbejdet; ”Vejledning vedr. totaløkonomiske vurderinger i sygehusbyggeri”, hvori der redegøres for forhold, som har betydning for den totaløkonomiske beregning og vurdering. Vejledningen er suppleret med et udkast til et egentligt værktøj til beregning og sammenligning af løsningsmodeller for et givet projekt.

Bilag til vejledningen.

Læs mere: