Gå til indhold

Justeret tidsplan for Mary Elizabeths Hospital

Byggeriet af hele Danmarks nye hospital for børn, unge, gravide og deres familier skrider godt fremad, men usikre og længere leveringstider på materiale og erfaringer fra andre byggeprojekter får Center for Ejendomme til at justere tidsplan og budget.

Center for Ejendomme i Region Hovedstaden justerer tidsplanen for byggeriet af Mary Elizabeths Hospital. 

Justeringen betyder, at første patient kan behandles i sommeren 2026 ca. et år efter den oprindelige tidsplan. Samtidig bliver budgettet forøget med 291 mio. kr. for at imødekomme kraftigt stigende priser på byggematerialer.

Byggeri udfordret på ændrede leveringstider og materialepriser 

Ser man gennem hegnet til byggeriet på Rigshospitalets martikel, kan man se et nyt hospital tage form. Trods byggeriets fremdrift bliver tidsplanen nu justeret. Årsagen skyldes længere leveringstider og erfaring fra regionens andre hospitalsprojekter. Michael Hyllegaard, senior projektchef hos Center for Ejendomme, siger: 

- Selv om arbejdet skrider frem, har vi været nødt til at justere tidsplanen. Der er desværre ydre omstændigheder i verden lige nu, der besværliggør og giver usikkerheder i materialeleverancer. Det er en udfordring, vi deler med resten af byggebranchen, og som vi med rettidig omhu nu tager højde for ved at gøre tidsplanen mindre stram, fortæller Michael Hyllegaard.

Den nye tidsplan betyder også, at regionen forventer flere udgifter til at færdiggøre projektet. Samtidig stiger priserne på materiale voldsomt i øjeblikket, hvilket betyder, at byggepriserne forventes at stige markant den kommende tid. Regionsrådet godkendte derfor 19. april 2022, at budgettet forøges med 291 mio. kr. for at dække udgifter og styrke reserverne i projektet.

Ambition om et banebrydende hospital

Erfaringer fra andre hospitalsprojekter spiller også en rolle i den nye tidsplan forklarer Ole Kristian Bottheim, vicedirektør i Center for Ejendomme: 

- Alt det vi gør, gør vi for at skabe de absolutte bedste rammer. Vi ønsker alle at åbne så hurtigt som muligt. Vi har set på vores erfaringer fra andre hospitalsprojekter, og ser en kvalitetsmæssig genvist ved at indtænke tilpasninger og ændringer i projektets test og afleveringsfasen. Med den nye tidsplan sikrer vi robusthed og smidighed i alle projektets faser, som gør, at vi kan videregive et banebrydende hospital. Samtidig kan vi se på vores andre store byggerier, at det pressede byggemarked skaber enorm usikkerhed om prisudviklingen. Derfor synes vi, at det er rettidig omhu at styrke reserverne markant.  

Sidste del af byggeriet afsluttes maj 2025, herefter indføres en test og afprøvningsperiode samt kliniske afprøvninger. Første patient kan behandles sommeren 2026.

Fakta om Mary Elizabeths Hospital - Riget for børn, unge og gravide

  • Hospitalet med det officielle navn 'Mary Elizabeth Hospital - Riget for børn, unge og gravide' kommer bl.a. til at rumme 179 enestuer, 87 ambulatorier og 13 operationsstuer.
  • Bygningen bliver 60.000 m2 fordelt på otte etager, en kælder samt en tagetage til teknik. 
  • Når det nye hospital efter planen åbner i 2026, bliver der dagligt plads til 900 patienter (indlagt og ambulante) og deres familier samt ca. 1.200 læger, sygeplejersker, jordemødre og andet personale. 
  • Mary Elizabeths Hospital er et partnerskab mellem Region Hovedstaden, Rigshospitalet og Ole Kirks Fond og har et samlet budget på 2,8 mia. kroner. 
  • Center for Ejendomme er bygherre på projektet. 
  • Første spadestik til byggeriet blev taget i april 2021. Ifølge den oprindelige tidsplan skulle hospitalet tages i brug i starten af 2025 - tidsplanen er nu rykket til sommeren 2026.