Gå til indhold

Temasamling

Videndeling både på tværs af regionerne, samt mellem de mange hospitalsbyggerier rundt om i landet, er højt prioriteret i regionerne. Formålet med denne temasamling er derfor at sikre, at der gives en let og direkte adgang til de mange erfaringer og al den viden, der i disse år skabes hos hospitalsbyggerierne, så andre byggeprojekter kan lade sig inspirere og få gavn af dem.

De regionale medarbejdere og projektafdelinger der beskæftiger sig sygehusbyggerier har i løbet af de sidste år skabt værdifulde erfaringer, som kan komme hele landet til gode i de byggerier der fortsat er i gang, eller blot skal til at starte op. For at sikre en opsamling af relevant viden, erfaring og informationer i øvrigt, består temasamlingen af 12 relevante temaer, som alle har stor betydning i arbejdet med hospitalsbyggerierne. Der opdateres løbende med nye artikler/erfaringer under hvert af de følgende temaer.

 

 

Hvis du vil have mere viden

Regionerne arbejder sammen på mange måder for at dele viden og udvikle løsninger til de nye hospitalsbyggerier. Ét af de steder hvor der kan læses mere om en række af de regionale og fællesregionale initiativer er i Videndelingsoversigten fra 2019.

Regionerne har ligeledes en række netværk, hvor der videndeles omkring forskellige emner. Disse netværk kan der læses mere om her, hvor det også er muligt at finde kontaktpersoner indenfor de forskellige temaer.

Herudover afholdes der årligt Netværksdage om sygehusbyggeri for regionale medarbejdere, hvor videndeling ligeledes er omdrejningspunktet. Der kan læses mere om Netværksdagene her, hvor det også er muligt at se tidligere programmer samt materiale fra de foregående års oplæg.