Gå til indhold

Byggetiden for nyt universitetshospital bliver forlænget

Byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital skubbes i mindst seks måneder. Det betyder, at hospitalet tidligst kan tages i brug i første halvår i 2024. Forretningsudvalget er bekymret for fremdriften, og sætter nye initiativer i gang for at holde projekt på en stram kurs.

     

Byggepladsen til Nyt Aalborg Universitetshospital januar 2022

Nye initiativer skal genoprette byggeriet

Forretningsudvalget fik d. 14. februar 2022 fremlagt en redegørelse med den akutelle status på byggeriet. Den viser, at tidsplanen for Nyt Aalborg Universitetshospital i Aalborg Øst skal justeres, og byggetiden forlænges med mindst seks måneder.

Forsinkelsen vil forplante sig til de efterfølgende faser og får betydning for, hvornår patienter og personale kan tage hospitalet i brug.

Hidtil har planen været, at driften så småt kunne begynde i andet halvår af 2023, men starten skubbes nu til første halvår i 2024.

- Medlemmerne af Forretningsudvalget fik en redegørelse af sagen og ser med stor alvor og bekymring på den aktuelle situation. Derfor blev det på dagens møde besluttet at igangsætte yderligere handlinger, der skal være med at genoprette fremtidens universitetshospital, siger regionsrådsformand Mads Duedahl (V).

Forretningsudvalget forventer, at der her og nu med direktionens inddragelse sættes maksimalt ind på at gøre byggeriet færdig. 

- Det er et klart signal om, at vi skal føre byggeriet i mål med flere muskler, for det bliver også sådan, at vi i Forretningsudvalget kommer til at følge det videre arbejde meget tæt, siger Mads Duedahl.

Prisen stiger

Når byggetiden skubbes, påvirker det også økonomien, hvor der bliver øgede omkostninger til byggeriet, for det koster at forlænge en byggeplads og have håndværkere og rådgivere ansat i længere tid.

Den økonomiske udfordring ventes at være i størrelsesorden cirka 80 millioner kr. til forlængelse af byggepladsen.

Foruden de 80 millioner kr. til byggepladsen er der dele i byggeriet, som er revurderet, og hvor forventningerne til udgiftsniveauet er justeret.
Det er beregnet til en yderligere udgift på cirka 50 millioner kr.

Ud over kvalitetsfondsbyggeriet viser gennemgangen, at der også er en udfordring med ekstra udgifter til en dyrestald, der koster yderligere 4 millioner kr., ligesom der skal flere penge til at bygge en helikopterplatform på det ene sengetårn - en ekstra udgift på 11 millioner kr.

Region lægger pres på staten

Hospitalsbyggeriet i Aalborg har siden efteråret 2020 været underlagt skærpet tilsyn af Sundhedsministeriet med månedlig opfølgning af projektets prognose og møder med ministeriet. Som en del af det skærpede tilsyn har projektledelsen gennemført en række tiltag, som skulle trimme projektet.

Men byggebranchen er til stadighed præget af mangel på kvalificeret arbejdskraft samt øgede leveringstider på materialer, hvilket gør det svært at forcere byggeriet. 

Forretningsudvalget besluttede på mødet i dag, at tiden nu er til, at formandskabet i Regionsrådet tager kontakt til Sundhedsministeren for at bede om et møde om den aktuelle situation.

- Vi har mange gode argumenter for, at vi i Nordjylland - på linje med andre store hospitalsbyggeri i landet - får udarbejdet en finansiel løsning i samarbejde med staten. Jeg kan ikke afvise, at hvis vi skal ud over finde så mange flere penge i Region Nordjyllands eget budget, kan det komme til at gå ud over vores anlægsinvesteringer de kommende år, og det kan nordjyderne ikke være tjent med, siger regionsrådsformand Mads Duedahl.

Han tilføjer, at den økonomiske udfordring ikke kommer til at berøre den daglige drift på regionens hospitaler og de ansatte.

Den nye tidsplan og konsekvenserne heraf går efter dagens behandling i Forretningsudvalget videre til behandling i Regionsrådet mandag d. 28. februar.

Yderligere oplysninger

Etaper i den resterende byggeperiode. Faserne vil i nogen grad overlappe hinanden: 

  • Fase 1 - februar 2022 til februar 2023: Færdiggørelse af byggeriet og AB92-aflevering, som en gennemgang for eventuelle mangler og udbedringer. Derefter overtager regionen byggeriet.
  • Fase 2 - marts 2022 til marts 2023: Commissioning, test og dokumentation af, at byggeriet lever op til specifikke krav samt test og kontrol af samspil med installationer.
  • Fase 3 - august 2022 til oktober 2023: Samtidig med det afsluttende byggearbejde, AB92-aflevering og udbedring af fejl og mangler, leveres, monteres og valideres diverse udstyr - heriblandt MR- og CT-scannere. 
  • Fase 4 - april 2023 til november 2023 og november 2023 til februar 2024: Fra byggeri til hospital og træning i nye fysiske rammer.
  • Fase 5 - juni 2023 - maj 2024: Flytning af afdelinger fra Aalborg Universitetshospital Nord og Syd til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Flere oplysninger om projektet her.