Gå til indhold

Regionshospitalet Randers - Generalplan

Regionalt finansieret

Fase 0
Visions­fase, idé­oplæg, udbud af rådgi­vere
Fase 1
Program­oplæg
Fase 2
Bygge­program
Fase 3
Projekt­forslag
Fase 4
Projek­tering
Fase 5
Udbud og kon­trakt
Fase 6
Udførelse
Fase 7
Afleve­ring og drift
Projektperiode
2017-2035
Projektsum
1.299 mio. kr.
Programledere Karina Rodbjerg Jacobsen og Anders Braathen Østergaard

Regionshospitalet i Randers er udvalgt som et af Region Midtjyllands fem akuthospitaler. Der ligger for Regionshospitalet Randers en godkendt Generalplan 2020, som skal være med til at give tidssvarende rammer for hospitalet ved både nybyg, ombyg og renovering af eksisterende bygningsmasse.
Indeholdt i Generalplanen er en række projekter, som løbende igangsættes og afsluttes i en periode frem mod 2035. Der kan derfor ikke angives en korrekt fase for det samlede projekt. Af projekter ses blandt andet sengeudtynding, renovering af sengeetager, ombygning af OP faciliteter mm. Som led i Generalplanen er der blandt andet bygget en ny sterilcentral, som stod færdig i 2022. For nuværende pågår der ombygning af hospitalets kantinekøkken samt Røntgen og Skanning. Projekterne vil stå færdige i 2023.

Link til Generalplan 2020 kan findes her.

 

Regionshospitalet Randers, Akutbygning

Rådgivere

Et af projekterne på Regionshospitalet Randers, er byggeriet af den nye akutbygning, som blev opført i to faser. Byggeriet er afsluttet i 2016 og rummer tre etager: To med akutmodtagelse, beliggende sammen med skadestue og lægevagt, samt en med auditorie og undervisningslokaler.

Akutbygningen på Regionshospitalet Randers - set skråt oppefra
Akutbygningen set skråt ovenfra. Bygningen er forberedt til en ekstra etage i højden. (Se større billede)
Indgangen til akutbygningen på Regionshospitalet Randers
Indgangen til akutbygningen. Da hospitalet ligger på en skråning ligger halvdelen af det nederste plan under jordhøjde. (Se større billede)
Fælles venteværelse til skadestuen og lægevagten på Regionshospitalet Randers
Det fælles venteværelse til skadestue og lægevagt. (Se større billede)
Enestue på Regionshospitalet Randers
Billeder fra en af de nye ensengsstuer. Kunsten er gennemgående for både sengestuer, gangareal og café område til patienterne. Toiletterne er bevidst placeret, så de kan ses fra sengen for at give patienterne gode muligheder for at være selvhjulpne. (Se større billede)
Enestue på Regionshospitalet Randers
Billeder fra en af de nye ensengsstuer. Kunsten er gennemgående for både sengestuer, gangareal og café område til patienterne. Toiletterne er bevidst placeret, så de kan ses fra sengen for at give patienterne gode muligheder for at være selvhjulpne. (Se større billede)
Gangene på Regionshospitalet Randers med kig ud til atriumgårdene
Akutbygningen er organiseret med sengestuer ud mod siderne og kontorer og medicinrum i midten. De midterliggende rum og gangarealerne får lysindfald via atriumgårde. (Se større billede)