Gå til indhold

Nyt Universitetshospital i Odense - Nyt OUH, somatik

Kvalitetsfondsbyggeri

Fase 0
Visions­fase, idé­oplæg, udbud af rådgi­vere
Fase 1
Program­oplæg
Fase 2
Bygge­program
Fase 3
Projekt­forslag
Fase 4
Projek­tering
Fase 5
Udbud og kon­trakt
Fase 6
Udførelse
Fase 7
Afleve­ring og drift
Projektperiode
2008 - ikke klarlagt
Projektsum
8.647,5 mio. (24 PL)
Projektdirektør Kenneth Holm

Tlf.:

Email.: kenneth.holm@rsyd.dk

Nyt OUH er Region Syddanmarks nye universitetshospital, som skal erstatte det eksisterende Odense Universitetshospital. Hospitalet forbindes fysisk med Syddansk Universitet, hvilket er med til at sikre optimale betingelser for forskningssamarbejder mellem de to institutioner.

Nyt OUH bygges på bar mark umiddelbart syd for Syddansk Universitet. Ved at udnytte landskabets i iboende kvaliteter, skabes et hospital med udsigt og rolige åndehuller, der indbyder til ophold og gåture for patient og pårørende. Samlet set bliver byggeriet på ca. 250.000 m2, svarende til en mindre provinsby.

På Nyt OUH skal indsatsen mod såvel almene som psykiatriske lidelser tænkes sammen. Derfor bygges Voksenpsykiatrien sammen med Nyt OUH længst mod øst.

Vidensaksen og Behandlingsområde/Sengeafsnit og klynger opføres i totalentreprise af JV CMB/Itinera (Odense Hospital Project Team Joint Venture I/S). Byggeriet startede efteråret 2019 og projektet ventes færdig til overdragelse ultimo 2025.

Servicebyen indeholdende hovedkøkken, logistik- og sterilcentral, hjælpemiddel central og posttjeneste og Regionalt lager opføres i totalentreprise af 5E Byg A/S. Byggeriet startede i efteråret 2020 og projekterne overdrages løbende til sygehusdrift i 2025.

 

Nyt Universitetshospital i Odense - Nyt OUH, somatik

Rådgivere

Niras A/S, C.F. Møller og Bech-Bruun.

Sweco med CREO Arkitekter som underrådgiver. 

Model af Universitetshospital Odense med den nye voksenpsykiatri afdeling
Nyt OUH somatik - "Illustration af Nyt OUH" (Se større billede)
Hovedindgang til Nyt Universitetshospital i Odense
Hovedindgang (Se større billede)
Model af Nyt Universitetshospital i Odense
Nyt OUH somatik - "Illustration af Nyt OUH" (Se større billede)
Byggeriet til Nyt Universitetshospital i Odense
Byggeprocessen (2020) (Se større billede)