Gå til indhold

Ny psykiatrifløj i Gødstrup tog imod de første patienter

Tirsdag og onsdag to psykiatrien i Gødstrup imod de første ambulante patienter i Børne - og ungdomspsykiatriske Afdeling.

Tirsdag og onsdag var første gang, at patienter, der normalt har fået ambulant psykiatrisk behandling i Herning, kunne vende næsen mod vest og gå ind af hovedindgangen på det nye hospital i Gødstrup.

Efter at have flyttet inventar og personale fra Herning til Gødstrup ugens første dag, var tirsdag og onsdag de dage, hvor patienter fra Børne - og ungdomspsykiatrisk Afdeling og deres forældre for første gang kunne komme til behandlingssamtaler i den nye psykiatrifløj.

- Det er en stor forløsning endelig at kunne inviterer patienterne ind i de nye omgivelser og vise dem de rammer, som vi har knoklet for at få klar. Jeg håber, at vores patienter kan mærke, at de nu kommer til et topmoderne hospital, hvor der er masser af lys og luft omkring dem, siger sygeplejefaglig direktør Claus Graversen.

Vindueskarmene virker

Én af dem, der har været helt tæt på patienternes første indtryk af de nye omgivelser i Gødstrup er afdelingssygeplejerske Iben Laursen, der også er leder for afsnittet Team for ungdomspsykiatrien i Gødstrup.

Her tog hun og kollegerne fra onsdag morgen imod nogle af de første ambulante patienter i psykiatrifløjen.

- Vi har glædet os til at tage bygningen i brug for alvor. Vi var selvfølgelig spændte på, om patienterne kunne finde vej til venteområderne, og om vi så blandt medarbejderne kunne finde de rette samtalerum, men det hele er lykkedes, fortæller hun og uddyber: 

- Medarbejderne roser især samtalerummene, der er større og pænere end dem, vi kom fra. Så der er optimisme hele vejen rundt - selvom vi skal bruge lidt ekstra tid på at finde vej.

En del af den nye psykiatri-fløj er ekstra brede vindueskamme i knæhøjde, som kan bruges som siddeplads. Og her har Iben Laursen på første "patient-dag" fået syn for sagn for, at i hvert fald den del af visionen bag de nye rammer også i praksis også fungere:

- Når vi taler med familier, bliver barnet eller den unge ofte sendt ud af samtalerummet for en kort bemærkning, når vi taler med forældrene. I dag har jeg set to børn ligge i hver deres vindueskarm med mobilerne fremme. De så begge meget afslappede ud, siger Iben Laursen.

Voksne patienter med ambulante aftaler i psykiatrien begynder i løbet af torsdagen også at møde op i Gødstrup.

For at sikre en så smidig flytteproces som muligt bliver flytningen af psykiatrien fra Herning til Gødstrup gennemført over 14 dage, hvor aktiviteterne i Herning gradvist bliver trappet ned i takt med, at de nye lokaler i Gødstrup tages i brug.

Den ambulante behandling flyttede fra 7. marts til Gødstrup som det første, og den 20. marts bliver alle indlagte patienter i Herning transporteret til Gødstrup.

Hele flytningen af psykiatrien til Gødstrup forventes afsluttet den 21. marts.

Yderligere information

 • Claus Lassen Graversen, sygeplejefaglig direktør, 29629045
 • Iben Laursen, afdelingssygeplejerske, 30523264
 • Anne Eisenberg, pressemedarbejder, 29126977

Fakta om psykiatrien på det nye hospital i Gødstrup

 • Det nye hospital i Gødstrup breder sig over godt 148.000 kvadratmeter, hvoraf ca. 13.000 kvadratmeter er dedikeret til voksenpsykiatrien og børne - og ungdomspsykiatri.
 • Det psykiatriske hospital rummer i alt 90 sengestuer på 15 kvadratmeter med eget toilet og bad.
 • Det forventes, at der vil være omkring 48.000 ambulante behandlinger/samtaler om året i Gødstrup.
 • Der vil gennemsnitligt være cirka 2000 indlæggelser på det psykiatriske hospital i Gødstrup fordelt på omkring 1000 unikke patienter.
 • Omring 450 medarbejdere i Psykiatrien kommer til at have fast arbejdsplads i Gødstrup.
 • Den samlede byggesum for hele hospitalet er på 3,15 mia. kroner - heraf er 381 mio. kr. til det psykiatriske hospital.
 • Det første spadestik til hospitalet i Gødstrup blev taget i 2012, og både somatik og psykiatri flytter ind i de nye lokaler i begyndelsen af 2022.
 • Akutte psykiatriske patienter modtages i begyndelsen i psykiatriens egen modtagelse, men det er forventningen, at patienterne fra slutningen af 2022 skal modtages i den fælles akutmodtagelse/skadestue for hele hospitalet.