Gå til indhold

Konkrete fællesregionale projekter

Regionernes arbejde med pejlemærker og fokusområder i fase I i projektet "Godt sygehusbyggeri - koordination og innovation" genererede en række konkrete fællesregionale projekter. Fase II i projektet "Godt sygehusbyggeri - koordination og innovation" vil nu fokusere på at identificere og igangsætte fælles initiativer med et konkret udbytte på de områder, hvor det er hensigtsmæssigt for byggeriernes økonomi, kvalitet, fremdrift og effektivitet.

I oversigten finder du titler på de tretten projekter, navn på projektleder/sekretariat, link til projektbeskrivelse og tidshorisont. 

 

Projekt

Projektleder- og sekretariat samt projektbeskrivelse

   

Tidsplan

1.
Afprøvning af elektroniske medicinskabe

Projektleder:

Marianne Beck Kau, funktionsleder, Aarhus Universitetshospital: mariakau@rm.dk

  • Projektbeskrivelse
  • Resultaterne fra projektet samles i ph.d. projektet; "Sikker og effektiv medicinhåndtering på fremtidens hospitaler"
   

Start: 2011

Slut: ultimo 2014

2.
Analyse af behov for, fremskaffelse og afprøvning af anvendelse af klar-til-brug lægemidler

Projektleder:

Region Midtjylland: Susie Vand, afdelingsleder, Hospitalsapoteket Aarhus: susie.vand@horsens.rm.dk
Region Nordjylland: Navn følger senere
Region Syddanmark: Navn følger senere
Amgros: Helle Bräuner, projektleder: hbr@amgros.dk

  • Projektbeskrivelse
  • Resultaterne fra projektet samles i ph.d. projektet; "Sikker og effektiv medicinhåndtering på fremtidens hospitaler"
   

Start: ultimo 2012

Slut: Løbende projekt

3.
Test og udvikling af metode til One-stop Dispensing (OSD) i Danmark

Projektleder:

Helle Ølgaard McNulty, chef for klinisk farmaceutisk service, Region Hovedstadens Apotek: helle.mcnulty@regionh.dk

  • Projektbeskrivelse
  • Resultaterne fra projektet samles i ph.d. projektet; "Sikker og effektiv medicinhåndtering på fremtidens hospitaler"
   

Start: medio 2013

Slut: ultimo 2016

4.
Udvikling af robotteknologi til brug for automatisering af arbejdsprocesser i sterilcentraler

Projektleder:

Projektet er blevet en del af Markedsmodningsfonden 

  • Projektbeskrivelse
  • Resultater fra projektet samles i ph.d. projektet; "Sikker og effektiv medicinhåndtering på fremtidens hospitaler"
   

Start: medio 2013

Slut: ultimo 2016

5.
Fælles standarder for transportmateriel

Projektleder:

Merete Bech Bennetsen, projektleder, DNU:
merete.bech@dnu.rm.dk

Projektsekretariat:
Thomas Haubjerg Højen, fuldmægtig, Aarhus Universitetshospital.

   

Start: primo 2013

Slut: ultimo 2013

6.
Fælles standarder for rørpost

Projektleder:

Ole Teglgaard, chefkonsulent, DNV/Hospitalsenheden Vest: ole.teglgaard@vest.rm.dk
Merete Bech Bennetsen, projektleder, DNU:
merete.bech@dnu.rm.dk

   

Start: primo2013

Slut: ultimo2013

7.
Sikkert flow til akutmodtagelsen

Projektleder:

Temagruppe om FAM

   

Start: 2013

Slut: Løbende projekt

8.
Anbefalinger til håndtering af gode flytteprocesser

Projektleder:

Henrik Eriksen, projektchef, Det Nye Rigshospital: henrik.eriksen@regionh.dk

   

Start: primo2014

Slut: ultimo2014

9.
Skærme på enestuer

Projektleder:

Gerdt Hylbæk Nielsen, projektleder, Region Midtjylland: Gerdt.nielsen@stab.rm.dk

   

Start: 2012

Slut: 2015 (mulighed for forl. til 2017

10.
Sikring af de nye hospitaler

Projektleder:

Annemarie Heinsen, Region Syddanmark: annemarie.heinsen@regionsyddanmark.dk

 

 

   

Start: 2013

Slut: 2014

11.
Sikring af hygiejnisk kvalitet for varmt brugsvand

Projektleder:

Kaj Hyldgaard, teknisk koordinator, Region Nordjylland: kbo@rn.dk

 

 

   

Start: 2013

Slut: 2014

12.
Psykiatrisk seng

Projektleder:

Region Syddanmark

 

   

Start: 2013

Slut: 2015

13.
Metodeudv. til oplæring af personale til at arbejde i nye fysiske rammer

Projektleder:

Doris Østergaard, overlæge, Herlev Hospital: doris.oestergaard@regionh.dk

 

 

   

Start: 2014

Slut: løbende