Gå til indhold

Vejledning i OPP-egnethedsvurderinger

Regionerne har udarbejdet en vejledning for etableringen af OPP-projekter

I henhold til ”Bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri” skal der i relevant omfang indgå overvejelser om OPP for regionalt byggeri, hvis den anslåede entreprisesum for et givent projekt overstiger 20 mio. kr. ekskl. moms, eller hvis regionen får et tilskud fra staten der udgør mindst 50 % af projektsummen.

Den tværregionale Kvalitetssikringsgruppe har i den forbindelse udarbejdet en vejledning der skal danne grundlag for regionernes arbejde med gennemførelse af OPP-egnethedsvurderinger med henblik på en afdækning af, hvorvidt konkrete byggeprojekter med fordel kan realiseres gennem OPP. 

Vejledningen kan læses her

Bilag kan læses her