Gå til indhold

Nyttige links

Her kan du finde relevant og nyttig information om lovgivning, bekendtgørelser, vejledninger, udbudsregler, arbejdsmiljøregler m.v. i forbindelse med planlægning og udførelse af større offentlige byggeprojekter.

Oversigten over links vil løbende blive udbygget og opdateret:

 

Links til love og regler

Retsinformation - Arbejdsmiljøloven

Arbejdstilsynet - Her findes relevant lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger på arbejdsmiljøområdet

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 

Statens Byggeforskningsinstitut (SBI)

Statens bygherrevejledning

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen - Information om udbudsregler m.v.

Udbudsportalen - Direktiver, love og regler for udbud, udbudsskabeloner, EU-udbudsregler m.v.

Naturstyrelsen - Information om miljøkonsekvens-vurderinger m.v.

Videnscenter for arbejdsmiljø

Byggeproces og arbejdsmiljø

Teknologisk Institut - Information om byggeproces og ledelse.

Teknologirådet - Information om miljørigtigt byggeri.

 

 

Andre nyttige links

Danske Regioner

Vi bygger for livet - Danske Regioners kampagne om hospitalsbyggeri

Vi bygger for livet på Facebook

Godt sygehusbyggeri på Twitter

Det Digitale Byggeri

Statens Seruminstitut

Sundhed.dk

 

Inspiration fra andre lande

EuHPN - European Health Property Network

The Center for Health Design - amerikansk forskningscenter

Health Care Design Magazine - amerikansk magasin om sygehusbyggeri, som arrangerer den årlige HCD konference m.m.

Investing in Hospitals of the Future (pdf)

Sjukehusbygg – norsk hjemmeside om sygehusplanlægning

Sveriges Kommuner och Landsting - hjemmeside og Sveriges offentlige ejendomme