Gå til indhold

Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Regionalt finansieret

Fase 0
Visions­fase, idé­oplæg, udbud af rådgi­vere
Fase 1
Program­oplæg
Fase 2
Bygge­program
Fase 3
Projekt­forslag
Fase 4
Projek­tering
Fase 5
Udbud og kon­trakt
Fase 6
Udførelse
Fase 7
Afleve­ring og drift
Projektperiode
2010-2026
Projektsum
886 mio. kr.
Projektchef Peter Kofoed Bertelsen

Frem til 2025 gennemgår Sydvestjysk Sygehus en omfattende ud- og ombygning i målet mod at skabe et fremtidssikret sygehus, hvor patienten er i fokus. Byggeriet består af tre etaper:

  1. Etablering af dialyse og laboratorium, intensiv, nuklearmedicinsk enhed og fælles akutmodtagelse
  2. Ny sengebygning og etablering af heliport
  3. Renovering, tilpasning af eksisterende bygninger (00, 02, 11, 12 og 13) og ombygning af Dagkirurgisk Center

I Esbjerg arbejder man i perioden 2010 – 2025 med en faseopdelt Generalplan:

  • Fase 1 er afsluttet og i drift
  • Fase 2 er afsluttet og i drift
  • Fase 3 er opdelt i flere etaper, i 2022 er lægeuddannelsen flyttet ind i den gamle sengebygning etage 4 og der startes renovering af den gamle sengebygnings etage 2 og 3.

De tre hovedidéer i Generalplanen for sygehuset er:

  1. Fra specialernes til patienternes sygehus
  2. Fælles akutmodtagelse er omdrejningspunktet
  3. Standardisering for at få høj grad af fleksibilitet

Følg byggeriet på Facebook.

Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Rådgivere

Bygherrerådgiver: Poul Andersen, Region Syddanmarks bygningsafdeling

Ravn Arkitektur, Rambøll og TKT Arkitekter var rådgivere på den nye akutmodtagelse (fase 1) på Esbjerg Sygehus.

I fase 2 (etablering af ny sengebygning) var MT Højgaard totalentreprenør og Arkitema Architects totalrådgiver. 

Luftfoto af Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Luftfoto af Sydvestjysk Sygehus Esbjerg (Se større billede)
Hovedindgang til Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
Hovedindgang, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg (Se større billede)
Venteområde på nyt ambulatorieområde på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
Nyt ambulatorieområde, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg (Se større billede)
Ny sengebygning under opførelse på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
Ny sengebygning under opførelse, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg (Se større billede)
Enestuer på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
FAM enestuer, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg (Se større billede)
Sygehusgangene på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
FAM ibrugtaget 2016, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg (Se større billede)
Facaderenovering af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
Facaderenovering, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg (Se større billede)
Luftfoto af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
Luftfoto af Sydvestjysk Sygehus Esbjerg (Se større billede)
Foyeren på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg - foyer (Se større billede)
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, set fra nord
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg - nord (Se større billede)
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, set fra syd
Sydvestjysk Sygehus - syd (Se større billede)