Gå til indhold

Fælles indsats skal sikre dansk arbejdskraft på sygehusbyggerierne

Der er en massiv mangel på faglærte danskere, hvilket kan medføre, at det er udenlandsk arbejdskraft som får jobbene på de store sygehusbyggerier. Derfor har regionerne i samarbejde med kommuner og virksomheder igangsat initiativer, der skal sikre, at hospitalerne bliver bygget af danske hænder

Mangel på danske hænder

De kommende kæmpebyggerier i Danmark der blandt andet omfatter Fermern-forbindelsen og sygehusbyggerierne kræver tusindvis af faglærte i form af blandt andet murersvende, tømrersvende, svejsere og smede. Sygehusbyggerierne kræver alene 24.000 arbejdere frem mod 2022 og allerede i 2018 opstår der mangel på dansk arbejdskraft:

”Frem mod 2018 har vi den arbejdskraft, der er brug for, men derefter kommer vi til at mangle faglært arbejdskraft inden for bygge-anlæg. Derfor er der først og fremmest brug for, at flere unge mennesker vælger en erhvervsuddannelse, men samtidig skal flere ufaglærte også opkvalificeres,” udtaler Louise Pihl afdelingschef for Dansk Byggeri til ugebrevet A4.

Danske Regioner og CRT har fået udarbejdet beregninger, der viser, at der om fem år vil mangle 25.000 faglærte medarbejdere i Danmark. Samtidigt vil der stå 100.000 ufaglærte uden job. Dette kræver en indsats, for ellers vil alle disse jobs gå til udenlandsk arbejdskraft.

 

Foto fra DNU

 

Opkvalificering og uddannelse

Det er derfor afgørende at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse samt at få opkvalificeret faglærte, så arbejdskraften dækker byggeriernes behov:

”Der er ingen grund til at besætte stillinger med udenlandsk arbejdskraft, så længe vi har folk i Danmark, der ikke kan få et job, fordi de ikke har de rette kvalifikationer. Det er nødvendigt med et langt mere integreret og koordineret samarbejde på tværs af instanser for at sikre, at flere unge tager en erhvervsuddannelse, og flere ufaglærte bliver opkvalificeret,” udtaler næstformand i Danske Regioner Carl Holst.

Initiativer på tværs

For at kunne sikre, at der er nok faglærte til de kommende byggerier, er det nødvendigt med indsats på tværs af uddannelses- og beskæftigelsesinstanserne i landets kommuner og Regioner, hvilket Danske Regioners plan skal være med til at iværksætte:

”Førhen var indsatsen ofte kendetegnet ved en silotankegang, hvor de forskellige instanser tog udgangspunkt i deres egen organisation og ikke tænkte så meget i integrerede samarbejder. Det har været med til at skabe nogle af de problemer, som vi ser i dag. Det er netop det, vi forsøger at gøre op med i et nyt samarbejde på tværs… Jo mere de enkelte led kan samarbejde, des større er chancen for at lykkes med at møde erhvervslivets behov og få opkvalificeret den store gruppe af ufaglærte,” udtaler kontorchef i Danske Regioner, Lotte Holten-Møller.

Ugebrevet A4, DR, JP og Berlinske har også skrevet også skrevet om problematikken og ovennænvte initiativ, der skal løse dette.