Gå til indhold

Over 13.000 visninger af nye hospitalsfilm

Lige før sommerferien offentliggjorde Healthcare DENMARK tre engelske film om det danske sundhedsvæsen og de nye hospitalsbyggerier. Frem til 1. november er filmene blevet afspillet mere end 13.000 gange i over 100 lande – især Tyskland, USA og Storbritannien

De computer-animerede billeder skaber umiddelbart fornemmelsen af, at man sidder ombord i en drone på en hurtig rundtur til størstedelen af de kommende hospitalsbyggerier. I de tre film fortælles om Danmarks byggeri af 16 nye hospitaler, moderniseringen af 1/3 af hospitalskapaciteten, offentligt-privat samarbejde, nye løsninger, nye workflows, supply-chain-løsninger og sundheds-IT osv. Med visualiseringen og de virkemidler man kan anvende i den forbindelse, gives der et ganske kort indblik i centrale temaer i det danske sundhedsvæsen.

”New Danish Hospitals” når ganske meget på det ene minut og 52 sekunder filmen varer. Filmen er henvendt til udenlandske eksperter, beslutningstagere og journalister, der ønsker at vide mere om de danske hospitalsbygge-rier. Og netop her leverer filmen en god intro til, hvad der lige nu rører sig i Danmark.

De nye hospitalsbyggerier står også centralt i filmene ”Danish Hospital Solutions” og ”The Case of Denmark”. Her gives et overblik over det danske sundhedsvæsen, dets opbygning, og hvordan nye offentlige-private løsninger løbende er med til at forbedre både kvalitet og driften.

Bag filmene står markedsføringskonsortiet Healthcare DENMARK. Konsortiets hovedopgave er at øge kendskabet til og markedsføre Danmarks styrker og kompetencer inden for sundheds- og velfærdsløsninger på relevante udenlandske markeder. Dets primære aktiviteter består i at tiltrække internationale indkøbere, ressourcepersoner, meningsdannere, beslutningstagere og presse til Danmark. Kendskabet til og markedsføringen af Danmarks styrker og kompetencer inden for sundheds- og velfærdsløsninger skal her igennem intensiveres.

- Korte film som dem her er super-anvendelige, når vi ønsker at knytte tættere kontakt med de beslutningstagere og medier, vi gerne vil have til at interessere sig for Danmark og de løsninger, vores sundhedsvæsen bruger. På den måde fungerer filmene både som visitkort og døråbnere i.f.t dem, vi gerne vil tættere i dialog med,” siger direktøren for Healthcare DEN-MARK, Hans Erik Henriksen. Og fortsætter.

- Filmene har også været et aktiv i forbindelse med vores ambassadørtop-møde sidst i oktober. Her var vi værter for 8 ambassadører for dansk sundhed, som var på studiebesøg i Danmark. Hver af dem er førende opinionsdannere og eksperter på sundhedsområdet fra Storbritannien, USA og Tyskland. Vi inviterer dem hertil for netop at vise effekten af den danske brug af f.eks. sundhed-it, økonomistyring og organiseringsværktøjer i sundhedsvæsenet. Fokus var naturligvis også på de kommende nye sygehuse - et område som vakte meget stor interesse.

Idéen er, at de udenlandske eksperter skal være ”sundheds-ambassadører” for Danmark i deres hjemlande. Healthcare DENMARKs ambassadører modtager hverken løn eller honorarer for deres indsats med at fortælle deres kolleger i deres hjemlande om, hvordan Danmark løser fremtidens sundhedsudfordringer. Til gengæld forpligter de sig til årligt at deltage i et ambassadørseminar om udviklingen i den danske sundhedssektor.

Links

• New Danish Hospitals: http://vimeo.com/103503844

• Danish Hospital Solutions: http://vimeo.com/105850624

• The Case of Denmark: http://vimeo.com/89693420

• Healthcare DENMARK:  http://www.healthcaredenmark.dk/

 

Om Healthcare DENMARK Bag Healthcare DENMARK står en bred partnergruppe af private og offentlige aktører; herunder Danske Regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Udenrigsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Region Syddanmark, Dansk Industri, Dansk Erhverv, COWI, Falck , KMD og Systematic. Tidligere minister og EU-kommissær, Mariann Fischer-Boel er formand for konsortiet. H.K.H. Kronprinsesse Mary er protektor for Healthcare DEN-MARK