Gå til indhold

Pejlemærket Totaløkonomiske sammenhænge i kvalitetsfondsbyggerierne er afsluttet

Projektet ”Totaløkonomiske sammenhænge i kvalitetsfondsbyggerierne” er et af foreløbigt 10 pejlemærker i Danske Regioners regi, der omhandler øget videndeling omkring sygehusbyggeri regionerne imellem. Der har været nedsat en projektgruppe med regionale repræsentanter til formålet

I projektet har der været afholdt en række møder med erfaringsudveksling omkring anvendelsen af totaløkonomiske modeller og der har været afholdt en workshop med en udvidet deltagerkreds.

Ifølge projektbeskrivelsen skulle der udfærdiges en rapport, der kortlægger brugen af totaløkonomiske modeller i regionerne og hos deres rådgivere, herunder hvilke modeller der findes på markedet og regionernes behov for at få udført totaløkonomiske beregninger. Denne opgave er blevet varetaget af Jens Elkjær, Asset Management Rådgivning.

Projektet resultererede således i udfærdigelsen af en rapport: ”Totaløkonomiske sammenhænge i kvalitetsfondsbyggerierne”. Rapporten er blevet til via interviews med relevante personer i regionerne, herunder medlemmerne af projektgruppen, og bygger også på den workshop, som er afholdt.

Af rapportens konklusioner kan fremhæves:

  1. Anvendelsen af totaløkonomiske aspekter i tilrettelæggelsen af kvalitetsfondsprojekterne vanskeliggøres af, at der er en fast budgetramme for hvert projekt, som ikke kan fraviges.
  2. Regionerne arbejder professionelt med de beslutninger og beslutningsprocesser, der indgår i kvalitetsfondsprojekterne, herunder totaløkonomiske problemstillinger.
  3. Det anbefales, at regionerne primært fokuserer på totaløkonomiske aspekter i de indledende faser af projektforløbet, idet det er her de største, mest vigtige beslutninger med totaløkonomiske konsekvenser træffes. Manglende datagrundlag eller et usikkert datagrundlag kan dog vanskeliggøre konkrete totaløkonomiske beregninger tidligt i projektforløbet.
  4. Senere i projektforløbet er det største potentiale for at udføre deciderede totaløkonomiske at foretage beregninger på udvalgte områder.

Læs mere: