Gå til indhold

Ny case: Fra affald til resurse - systematisk affaldshåndtering på hovedstadens hospitaler

Sygehusene producerer enorme mængder affald – alene hovedstadens hospitaler sender hver time op imod 2 ton affald til forbrænding. Og lige som de private husstande skal sygehusene i gang med at kildesortere, så plast, pap, papir og andre fraktioner i langt større grad kan genanvendes. Men hvordan håndterer man dette på en bæredygtig måde?

Allerede ved udgangen af 2022 skal kildesorteringen være sat i system, så regionerne har travlt.

I Syddanmark har de fået hjælp af COWI til at analysere hospitalsaffaldet – og er nu i gang med at udvikle de foreslåede løsninger. Region Hovedstaden har allerede sit set-up på plads, som nu bliver udrullet på regionens hospitaler. Men det kræver en indsats at få vænnet alle til at medvirke i en travl klinisk hverdag. På den lange bane må der arbejdes på at nedbringe mængderne af affald – bl.a. ved at få leverandørerne til at udvikle mere bæredygtige løsninger og emballeringer. Men det udfordrer mange af de bekvemme og hygiejniske engangslæsninger, der har vundet indpas i klinikken.

Alt dette og meget mere kan du læse om i den nye case, som er udarbejdet af journalist Poul Høegh Østergaard, der gennem mange år har beskæftiget sig med byggebranchen-

 Casen er blevet udarbejdet af journalisten, Poul Høegh Østergaard, der igennem mange år har beskæftiget sig med byggebranchen. Den kan læses her.