Gå til indhold

God hospitalsflytning for alle

Regionerne har udarbejdet anbefalinger med fokus på patienten, der skal lette flytningen til de nye færdiggjorte sygehusbyggerier samt foregribe uforudsete problemer, hvilket skal være med til at sikre kvaliteten af behandlingen under flytteprocessen.

Kompleks flytning
Det varer ikke længe før de første af de nye sygehusbyggerier står færdige. Derved bevæger sygehusbyggeriet sig ind i den sidste fase, hvor der skal flyttes ind i de færdiggjorte byggerier. Selve flytningen er en stor og indviklet opgave, der både omfatter flytningen fra hidtidige lokaler og indflytningen i nye lokaler samt transporten imellem disse.

Opgavens omfang og karakter afhænger af en række faktorer, eksempelvis størrelsen af hospitalet, flytning til et helt nyt hospital eller til nye lokaler på det eksisterende hospital. Derudover er det nødvendigt i flytningen at tage hensyn til mange forskellige forhold såsom myndigheder, affald, forsikring af kunst, trafik, og ikke mindst patienterne, der skal flyttes.

Patienten i centrum
Der er et særligt fokus på patienten i hospitalsflytningen, da de er det vigtigste element i flytteprocessen og flytningen bør derfor planlægges med patienten i centrum og i allerhøjeste grad ud fra et patientsikkerhedshensyn. Dette sker blandt andet ved, at der bliver lavet udførlige lægelige vurderinger af patienternes tilstand både før og lige op til flytningen, der skal sikre, at der bliver taget hensyn til den enkeltes patients behov. Ligeledes bliver der sørget for, at der bliver kommunikeret klart og tydeligt til patienterne fra det sundhedsfaglige personale om, hvordan flytningen kommer til at foregå for dem.

Undgå flytterod
For at undgå, at der opstår ”flytterod” i forbindelse med flytteprocessen til de nye sygehusbyggerier, har de fem regioner udarbejdet ti konkrete anbefalinger, der skal være med til at lette flytteprocessen og foregribe uforudsete omstændigheder. Flytningen skal være omhyggeligt organiseret, eksempelvis anbefales det, at hospitalerne starter på planlægningen af flytningen mindst to år før selve flyttedagen.

Ved at sikre at forløbet op til og under selve flytningen foregår så gnidningsfrit som muligt, er man også med til at sikre, at kvaliteten på behandlingen opretholdes, og at der hermed opstår færrest mulige gener for patienterne. God planlægning er samtidigt med til at holde omkostningerne forbundet med flytningen nede.

Del af et større fællesregionalt projekt
Ovennævnte projekt er blevet affødt af Danske Regioners tværregionale videndelings indsats. Samtidigheden i sygehusbyggerierne er en styrke, fordi det medfører en række positive synergieffekter i form af løbende videndeling på tværs af regionerne og på tværs af sygehusbyggerierne. Derfor iværksatte regionerne i 2010, et ambitiøst projekt med henblik på at sikre, at regionerne systematisk deler erfaringer og viden om centrale elementer i sygehusbyggerierne. Projektet kaldes Godt sygehusbyggeri – koordination og innovation og bidrager til identifikation af fællesregionale udfordringer i relation til sygehusbyggerierne, som har bevirket at regionerne kan sætte fokus på disse områder i forbindelse med videreudvikling af fællesløsninger til sygehusbyggerierne. Disse fællesløsninger skal være med til at effektivisere sygehusvæsenet, hvilket skal komme patienter og personale til gavn.

Læs regionernes afrapportering "anbefalinger til den gode flytteproces" her

Læs mere om videndeling og andre afrapporteringer her

Bilag 1: Eksempel Birmingham University Hospital Commissioning structure

Bilag 2: Eksempel Birmingham University Hospital Presentation

Bilag 3: Eksempel Birmingham University Hospital Timescales

Bilag 4: Eksempel Flyttemanual DNU 2014

Bilag 5: Eksempel St. Olavs Hospital Innflytting nye bygg tidsplan

Bilag 6: Eksempel St. Olavs Hospital oplæg om flytteproces 2014

Bilag 7: Eksempel St. Olavs Hospital Flytteprosjekt for byggfase 2

Bilag 8: Eksempel St. Olavs Hospital Overordnede Retningslinjer flytting av pasienter