Gå til indhold

NYE TRENDS - i samarbejde og organisering

Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb

Region Nordjylland og Region Syddanmark inviterer i regi af Danske Regioner til videndeling.  Konferencen sætter fokus på nye trends i samarbejde og organisering i sundhedsvæsenet med spotlight på tre perspektiver:

  1. Patienten som partner - samarbejdet mellem behandler og patient om behandlingen i ”Patientens team”
  2. Netværks- og helhedstænkning i samarbejdet mellem den praktiserende læge, kommuner og hospitaler
  3. Strukturer og organisering, der understøtter samarbejdet på tværs 

Trenden er, at hospitaler, praktiserende læger og kommuner indgår i mere og mere forpligtende samarbejde med patienter og pårørende om at skabe sammenhængende og effektive patientforløb.  Sammenhængende patientforløb udfordrer silotænkning og kræver mere helheds- og netværkstænkning, end de faglige briller hidtil har været indstillet på.

Patienten inviteres ind som partner i eget patientforløb og i den organisatoriske udvikling. De professionelle forventes at tænke deres ydelser ind i, hvad der hidtil har været andres domæne og ansvar.  Forventningen er således, at de professionelle involverer patienter, pårørende og samarbejdspartnere i kvalitetsudviklingen. Patienten sættes i fokus, bliver partner i gensidige forpligtende samarbejde og indgår i teamsamarbejde med de professionelle. Det stiller anderledes krav og forventninger til måden at samarbejde og organisere samarbejdet på.

Vi tager pulsen på hvilke nye stier, vi er i gang med at træde og undersøger, hvordan de næste trædesten ser ud. Konferencen byder på inspirationsoplæg om nye samarbejds- og organiseringsformer men er også tilrettelagt, så du får mulighed for at gå i dialog med personer fra andre regioner, kommuner og interesseorganisationer inden for sundhedsvæsenet.

På konferencen deler og spreder vi dermed den viden og de erfaringer, vi har i Region Nordjylland, Region Syddanmark og i foreningen Danske Patienter. Kom og del din viden, så vi sammen kan blive klogere på mulige veje at gå. Alle med interesse i emnet er velkomne.

Tid: 27. januar 2014

Sted: Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C Deltagerpris: 1200,- inkl. fuld forplejning.

Tilmeldingsfrist: 25. november 2013

Kontakt: Kursuskoordinator Mia Nørby, m.noerby@rn.dk, 9262 9394

Læs mere om arrangementet her. Du tilmelder dig her: https://rn.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=0b0a495c-eb90-4aa6-b91e-7b248345f8e3&r=KursusValg.aspx?id=24590