Gå til indhold

Nyttige links

Her kan du finde relevant og nyttig information om lovgivning, bekendtgørelser, vejledninger, udbudsregler, arbejdsmiljøregler m.v. i forbindelse med planlægning og udførelse af større offentlige byggeprojekter.

Oversigten over links vil løbende blive udbygget og opdateret:

 

Links til love og regler

Retsinformation - Arbejdsmiljøloven

Arbejdstilsynet - Her findes relevant lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger på arbejdsmiljøområdet

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 

Statens Byggeforskningsinstitut (SBI)

Statens bygherrevejledning

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen - Information om udbudsregler m.v.

Udbudsportalen - Direktiver, love og regler for udbud, udbudsskabeloner, EU-udbudsregler m.v.

Naturstyrelsen - Information om miljøkonsekvens-vurderinger m.v.

Videnscenter for arbejdsmiljø

Byggeproces og arbejdsmiljø

Teknologisk Institut - Information om byggeproces og ledelse.

Teknologirådet - Information om miljørigtigt byggeri.

Sygehusbyggeri.dk - Branchearbejdsmiljørådet for Social og Sundhed står bag denne hjemmeside med fokus på arbejdsmiljøet i forbindelse med sygehusbyggeri.

 

Andre nyttige links

Danske Regioner

Vi bygger for livet - Danske Regioners kampagne om hospitalsbyggeri

Vi bygger for livet på Facebook

Godt sygehusbyggeri på Twitter

Det Digitale Byggeri

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Statens Seruminstitut

Sundhed.dk

 

Inspiration fra andre lande

EuHPN - European Health Property Network

The Center for Health Design - amerikansk forskningscenter

Health Care Design Magazine - amerikansk magasin om sygehusbyggeri, som arrangerer den årlige HCD konference m.m.

Investing in Hospitals of the Future (pdf)

Sjukehusbygg – norsk hjemmeside om sygehusplanlægning

Sveriges Kommuner och Landsting - hjemmeside og Sveriges offentlige ejendomme