Gå til indhold

Hospitalet i Viborg ombygger sengeetage for 15 mio. kr.

Regionsrådet i Region Midtjylland har d. 22. juni godkendt ombygningen af en hel sengeetage på Regionshospitalet Viborg. Ombygningen har vist sig mulig i forbindelse med opgørelsen af regnskabet for byggeriet af hospitalets nye akutcenter.

    

I forbindelse med ombygningen af sengeetage 10 på Regionshospitalet Viborg vil 4-sengsstuer blive bygget om til 2-sengsstuer og 2-sengsstuer til 1-sengsstuer på samme måde som ved en tidligere prøveombygning på etage 13 (billedet). Arkivfoto: Lisbeth Hasager Justesen, Regionshospitalet Viborg.

Bedre forhold for de indlagte ortopædkirurgiske patienter og en klar forbedring af medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø. Det er målet, når Regionshospitalet Viborg inden længe kan gå i gang med at ombygge og renovere etage 10 i det hvide højhus.

- Vi er utroligt glade for, at vi nu alligevel får mulighed for at bygge et af hospitalets eksisterende sengeafsnit om, sådan som vi havde planlagt fra starten. Ombygningen er tiltrængt og vil komme både patienter og personale til gavn, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Ombygningen var oprindeligt en del af det omfattende kvalitetsfondsbyggeri, men det blev sat på hold i forbindelse med byggeriet af nyt akutcenter og nødvendigheden af at reservere økonomi til eventuelle uforudsete udgifter og fordyrelser. Nu er hospitalet imidlertid så tæt på afslutningen af de forskellige dele af kvalitetsfondsprojektet, at det har vist sig muligt at gennemføre den oprindeligt planlagte ombygning.

Bedre arbejdsmiljø på vej

Med beslutningen er der grønt lys for at ombygge hele 10. etage i hospitalets hvide højhus fra 1986 for over 15 millioner kroner.

Renoveringen opgraderer sengeetagen til moderne standard. Det betyder blandt andet, at 4-sengsstuer bliver bygget om til 2-sengsstuer, mens 2-sengsstuer bliver ændret til 1-sengsstuer. Der bliver også bygget nye og større badeværelser med direkte adgang fra de enkelte sengestuer.

- Først og fremmest betyder det selvfølgelig bedre forhold for vores ortopædkirurgiske patienter, som fremover vil få bedre plads og ro til heling. Samtidig bliver ombygningen et stort og meget tiltrængt løft af det fysiske arbejdsmiljø for vores personale. Det betyder meget for os, at vi på den måde får bedre mulighed for at passe godt på vores medarbejdere, siger hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen.

I de nuværende rammer er personalet blandt andet udfordret på pladsen, eftersom en stor del af de ortopædkirurgiske patienter har brug for hjælpemidler som rollator, høje gangvogne eller kørestole. Det gør det vanskeligt for medarbejderne at bevæge sig sikkert rund på sengestuerne og udføre eksempelvis plejeopgaver uden vrid og stræk i kroppen. Med ombygningen bliver der bedre plads omkring patienterne på både sengestuer og badeværelser.

Ny intensiv og udvidelse af Hjerteklinik

Ombygningen af sengeetagen forventes at blive projekteret i løbet af efteråret, så det praktiske byggeri kan gå i gang i 2023.

Ud over ombygningen af etage 10, ventes byggeriet af et nyt intensiv afsnit at blive sendt i udbud senere på året, ligesom en udvidelse og renovering af Hjerteklinik også fortsat er en del af kvalitetsfondsprojektet.

Renovering af hospitalets øvrige sengeafsnit indgår i arbejdet med regionsrådets samlede investeringsplan for de kommende år.

Flere oplysninger

  • Regionsrådsformand Anders Kühnau (S), tlf. 2360 2768
  • Hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen, Hospitalsenhed Midt, tlf. 3038 7193