Gå til indhold

En moderniseret fødeklinik, nye familierum og et afsnit for graviditet og tab indviet på Herlev Hospital

Politikerne i Region Hovedstaden har afsat knap 20 mio. kr. til at forbedre forholdene på fødeafdelingen på Herlev Hospital. De nye fysiske rammer, som skal give mere ro til de fødende og bedre arbejdsmiljø for personalet, står nu klar efter en større ombygning, der blev sat i gang i begyndelsen af året.

   

Løftet af de fysiske rammer betyder bl.a., at de stuer, der er indrettet som en hjemlig fødeklinik er etableret i et roligt område af hospitalet. Samtidig får de tilknyttet et familierum, der kan skabe ekstra rolige rammer omkring den fødende og familien. Desuden er der etableret et særligt afsnit for familier, der mister et barn. Afsnittet skærmer familierne og giver bedre mulighed for at håndtere den svære situation.

- Alle familier skal have et trygt og sammenhængende forløb, når de føder på vores hospitaler, og samtidig skal fødeafdelingerne være en god arbejdsplads for personalet. Derfor er jeg glad for at indvie de nye rammer med moderne fødeklinik, familierum og ikke mindst en ny afdeling for tab og senaborter. Det giver et gevaldigt løft for både fødende og medarbejdere her i Herlev, siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S). 

Familierum i forlængelse af fødestue

Fødeklinikken er et særligt tilbud til dem, der kan forvente en ukompliceret og normal fødsel. Fødestuerne er indrettet som sansefødestuer, der er med til at skabe en rolig atmosfære med lyd, lys og levende billeder.

Afsnit for Graviditet og Tab er et helt nyt afsnit, som tager hånd om sene aborter og dødfødsler, så familien har ro til at være sammen. Disse er ligeledes indrettet som sansestuer, der er særligt tilpasset dette afsnit.

Lars Gaardhøj (S) og chefjordemoder Vibeke Spring Lafrenz

Indvielsen af de nye rammer understøtter fødeafdelingens blik på hele familien og giver også bedre arbejdsforhold for alle medarbejdere, siger chefjordemoder Vibeke Spring Lafrenz.

- Vi får nogle nye, flotte rammer, hvor ro og nærvær er i centrum. Det betyder også, at nu bliver der plads til at lave mindre teams af ansatte. Det vil gøre noget dels for det generelle arbejdsmiljø, dels for fagligheden at jordmødrene kan arbejde i faglige teams, fortæller Vibeke Spring Lafrenz.

Fakta