Gå til indhold

Ny videndelingsoversigt: Regionerne prioriterer fortsat videndeling og samarbejde på tværs

Den nye oversigt over den tværregionale videndeling "Godt sygehusbyggeri - koordination og innovation 2021 - Resultater og kommende fælles projekter" viser, at de fem regioner stadig deler viden på tværs. Regionerne samarbejder fortsat om udførelsen af fælles konkrete projekter under overskriften sygehusbyggeri.

I vidensdelingsoversigten fra 2021 findes et overblik over de afsluttede, nuværende og kommende regionale og fællesregionale initiativer indenfor sygehusbyggeri. Oversigten vidner om, at koordination, innovation og det tværregionale samarbejde løbende udvikler sig i takt med fremdriften i byggeprocesserne. 

2021 var også et år præget af COVID-19. Det har naturligvis påvirket initiativerne i regi af projekt Godt Sygehusbyggeri, og det har påvirket de enkelte byggerier på forskellig vis. I forhold til videndelingsprojektet var det eksempelvis ikke muligt at gennemføre Netværksdage for Godt Sygehusbyggeri, og Åbent Hus var nedskaleret i forhold til tidligere år.

På trods af corona har der stadig været fokus på iværksættelse af nye relevante initiativer, henset til byggeriernes fremdrift, samt videreudvikling og eksekvering af tiltag, der tidligere er iværksat. Derfor er der i løbet af 2021 arbejdet på at indsamle viden fra de byggerier, der er færdige eller tæt på deres afslutning, så man sikrer erfaringsopsamling fra projekterne. Der har også været fokus på byggeriernes flytteprocesser.

Den nye videndelingsrapport findes her.

Læs mere