Gå til indhold

Nyt hospital klar til diabetesbehandling i verdensklasse

​Borgerne i Region Hovedstaden fik onsdag den 10. november et helt nyt hospital, da Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) blev indviet i Herlev.

Hospitalet er blevet til med hjælp fra dem, der faktisk skal bruge det, nemlig både personer med diabetes og de ansatte. Man vil opleve, at de lange, hvide gange er væk. I stedet træder man ind på flotte trægulve, man kan gå en tur i urtehaven, sætte sig i en hyggekrog eller blive klogere på sin diabetes på videnstorvet. Man kan også uploade data fra måleapparat og insulinpumpe, og børn kan løbe ud i ”den legende have”.

Brugerinvolvering har været en rød tråd gennem hele tilblivelsen. Netop det ligeværdige samarbejde mellem dem, der har diabetes, og behandlerne, er en hjørnesten, understreger regionsrådsformand i Region Hovedstaden Lars Gaardhøj (S):

”Hospitalet og sundhedsvæsenet skal i det hele taget indrette sig efter borgernes behov og ikke omvendt. Derfor skal SDCC, kommunerne og de praktiserende læger være bedre til at koordinere og yde en samlet indsats. Det får vi meget bedre rammer for nu,” siger han

Formanden for den politiske følgegruppe for byggeriet, Randi Mondorf (V), er stolt over, at SDCC nu står færdigt:

”Det er også altafgørende, at SDCC er med til at løfte diabetesbehandlingen og dermed livskvaliteten for alle med diabetes i hele regionen. De allermest sårbare og de allermest syge skal med på vognen og have det gode liv med diabetes,” siger hun.

SDCC er netop spydspids for forskning og uddannelse i diabetes samt udvikling af helt nye behandlingsformer for alle med diabetes herhjemme og internationalt.

”Danmark er kendt for sin diabetesbehandling i verdensklasse, men nu sætter vi barren endnu højere. Vi skal bidrage til at stoppe væksten i type 2-diabetes, vi skal være med til at finde en kur mod type 1-dabetes, vi skal gøre livet med diabetes lettere at leve for den enkelte og øge livslængden. Det er fire af de meget ambitiøse mål, vi har for SDCC,” siger SDCCs direktør, Allan Flyvbjerg.

En bevilling fra Novo Nordisk Fonden på 2,95 mia. kr. er grundlaget for de høje ambitioner. Bevillingen har bl.a. muliggjort opførelsen af det nye SDCC gennem et offentligt-privat samarbejde mellem regionen og Novo Nordisk Fonden. SDCC bliver Skandinaviens største diabeteshospital og vil fungere både som forsknings-, uddannelses-, viden- og behandlingshospital for diabetes.

”Vi står her med morgendagens hospital – et eksempel på, at når vi samler kræfterne, kan magien ske og vi kan lykkes. En ny grundsten er lagt for, at Danmark kan fortsætte traditionen med diabetesforskning og diabetesbehandling i verdensklasse,” siger formanden for Novo Nordisk Fonden, Lars Rebien Sørensen.

Med det nye hospital samles diabetesbehandlingen på ét sted i Region Hovedstaden for mange borgere med diabetes. Alle børn og unge med type 1-diabetes i regionen samt mange borgere med type 1-diabetes og borgere, der har kompliceret type 2-diabetes, kommer til at gå til konsultation på SDCC.  Det svarer til, at omkring 11.000 børn, unge og voksne skal have diabetesbehandling på SDCC.

COWI er hovedrådgiver på tilblivelsen af SDCC. Underrådgivere er Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Mikkelsen Arkitekter og STED By og Landskab

Baggrund

Steno Diabetes Center Copenhagen har haft adresse på Niels Steensens Vej i Gentofte i 89 år, men er 10. november 2021 flyttet til nye bygninger ved Herlev Hospital. Her er nogle nedslag i historien om tilblivelsen af Steno Diabetes Center Copenhagen.

Historien 

 • 1923 Nobelprismodtager August Krogh og farmaceut August Kongsted (grundlægger af Løvens Kemiske Fabrik, i dag Leo Pharma) igangsætter sammen med dr.med. Hans Christian Hagedorn den første produktion af insulin i Europa i selskabet Nordisk Insulin Laboratorium (NIL)
 • 1932 Nordisk Insulin Laboratorium grundlægger Niels Steensens Hospital med dr.med. Hans Christian Hagedorn i spidsen.  Hagedorn vælger at navngive hospitalet efter en af dansk videnskabs største pionerer: Niels Steensen. På latin er Niels Steensens navn Nicolaus Steno – heraf opstår senere navnet Steno Diabetes Center
 • 1924 Brødrene Pedersen, som har været ansat i NIL, stifter virksomheden Novo og begynder også at producere insulin. Til Novo hører hospitalet Hvidøre.
 • 1989 Nordisk Insulin Laboratorium og Novo fusionerer og bliver til Novo Nordisk A/S. Senere lægges Niels Steensens Hospital og Hvidøre sammen. Det nye hospital får navnet Steno Diabetes Center.

Om Steno Diabetes Center Copenhagen

 • Steno Diabetes Center blev i 2017 til Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) på baggrund af en bevilling på 2,95 mia. kr. fra Novo Nordisk Fonden til Region Hovedstaden. Senere er der også kommet Steno Diabetes Centre i de øvrige fire regioner, i Grønland og forventeligt også snart på Færøerne.
 • Steno Diabetes Centrene er etableret som et offentligt-privat samarbejde. Centrene er ejet og drevet af regionerne. Novo Nordisk Fonden støtter centrene med en bevilling, der dækker udvikling af nye, supplerende behandlingstilbud, forskning, uddannelse, tværsektorielt samarbejde samt nye bygninger.
 • 11.000 børn og voksne med diabetes behandles nu på SDCC, heraf omkring 1.000 børn og unge med type 1-diabetes, som tidligere har gået til diabeteskonsultation på andre hospitaler i Region Hovedstaden.
 • På blot fire år er antallet af borgere, der går på SDCC, steget fra cirka 5.500 til 11.000. Antallet af ansatte er i samme periode fordoblet fra 200 til cirka 450.

Om diabetes

 • Cirka 280.000 danskere har diagnosen diabetes. Det svarer til fem procent af den danske befolkning, heraf ca. 250.000 med type 2-diabetes og 30.000 med type 1-diabetes.
 • Således har langt de fleste, cirka 90 procent, type 2-diabetes. Diabetestyperne type 1½-diabetes og MODY hører diagnosemæssigt også ind under type 2-diabetes.
 • Antallet af personer med diabetes er mere end tredoblet siden 1996.
 • Både personer med type 1-diabetes og type 2-diabetes lever længere end for blot ti år siden. Det skyldes en kombination af tidligere opsporing af type 2-diabetes og en bedre behandling af begge diabetestyper end tidligere.
 • Type 2-diabetes skyldes et kompliceret samspil mellem gener, miljø og levevis og kan behandles på mange forskellige måder og med forskellig slags medicin, herunder også insulin.
 • Type 1-diabetes er en kronisk sygdom, hvor cellerne i bugspytkirtlen, som danner det livsvigtige hormon insulin, bliver ødelagt af ukendte årsager. Man skal altid have tilført insulin.