Gå til indhold

Kunstværker skal skabe afveksling for patienterne i den nye retspsykiatri, Udsigten

Kunstprojektet Fra Himlen, fra havet – portaler til poesi handler om at skabe et smukt sted for patienter og medarbejdere i Udsigten på Psykiatrisk Center Sct. Hans. Fire store kunstværker er skabt til stedet af kunstneren Sophia Kalkau og kommer til at pryde aktivitetshaven, der ligger i midten af den nye retspsykiatri.

Fra aktivitetshavens højeste til det laveste punkt er der et fald på otte meter. Med fokus på lys, luft, naturlige elementer og grønne omgivelser tager Udsigten udgangspunkt i helende arkitektur, som understøtter behandlingen af den enkelte patient.

Kunstprojektet Fra himlen, fra havet – portaler til poesi, som består af fire kunstværker, er skabt til Udsigten - tæt på fjorden, langt fra himlen og i et forhold til bygningens proportioner:

- Værkerne er dannet af geometriske strukturer, inspireret af stedets blødhed og arkitekturens fine linjer og materialer. Man kan sige, at hvor den nye retspsykiatri skærmer af for omgivelserne og udvider sig indadtil – til lys, luft og natur, har min tanke med kunsten integreret i haven været at forsætte udvidelsen opadtil med tråde ud til himmelrummet. Det er i hvert fald drømmen. Forhåbentlig til glæde og gavn for både patienter og personale, fortæller kunstneren bag kunstprojektet, Sophia Kalkau.

Kunst der er tæt på og rækker ud

Et sted i haven kommer der til at ligge to store skaller, Tragte til U (billede nedenfor). Det er to liggende, hexagonale pyramider eller rumkapsler - måske på vej til fjerne planeter? Måske kan man høre havets brusen i dem?

Et andet sted i haven vil man finde Stjernesæde – en stor sort sten dannet af en cirkel, en kegle og en gentaget parabel (billede nedenfor). Man kan sidde, stå eller ligge på Stjernesæde og se op på himlen.

 

 

- Stjernesæde er i diabas, dybsort som en nattehimmel. Stenens overflade er matsleben og rar at røre. Når solen skinner, suger stenen lyset og varmen til sig. Og hvis man står i den rigtige vinkel, vil de skrånende stenflader genspejle himlen og lyset, fortæller Sophia Kalkau.

Et tredje sted i haven kommer Løgæg til at stå, som er to store runde kuppelformer i bronze (billede nedenfor). De kunne være æg fra fortidsøgler skyllet ind fra havet.

 Og på Velkomsthusets mur vil der hænge et stort bronzeobjekt, Planet, toppen af en klode (billede nedenfor). 

- Der vil være steder med både højt og lavt græs i aktivitetshaven, og kunstværkerne kommer til at stå i det høje græs, hvor de bliver strategisk placeret. Det er vigtigt for os, at alle patienter kan se kunstværkerne, uanset om de befinder sig i haven eller beskuer dem indefra, og derfor står de placeret, så man også indefra kan nyde synet af dem, fortæller teknisk chef og partner Henrik Danielsen fra arkitektfirmaet KHR Architecture, som har tegnet Udsigten.

Som udgangspunkt vil alle patienter have adgang til aktivitetshaven. Nogle patienter kan dog af individuelle grunde være forhindret i at komme i haven, og nogle patienter vil i perioder skulle ledsages.

Hvorfor er kunst vigtig i en retspsykiatri?

Kunsten bryder med det formelle og traditionelle rum og skaber afveksling og anledning til refleksion. I gennemsnit er en retspsykiatrisk patient indlagt i mere end fire år, og under en langvarig indlæggelse med meget struktur og rutine i hverdagen, kan kunst blive et mentalt åndehul, der kan give ro eller adspredelse. Om det fortæller udviklingschef Niels Aagaard Nielsen fra Psykiatrisk Center Sct. Hans:

- Den kunst, vi får, består af forskellige skulpturer med forskellige former, og nogle af dem er også brugsgenstande, som man kan sidde på eller opad. Det giver patienterne forskellige muligheder for at anvende kunsten på, både visuelt og fysisk, fortæller Niels Aagaard Nielsen og uddyber, hvordan kunsten er med til at bidrage til patienternes recovery- og rehabilitering:

- I vores principper for retspsykiatrisk rehabilitering arbejder vi blandt andet for, at patienterne skal opnå bedst mulig funktionsevne og et meningsfuldt liv med aktivitet og deltagelse som mål - under og efter indlæggelse, og at patienten opnår selvbestemmelse og valgmuligheder i en retspsykiatrisk kontekst. Kunsten i aktivitetshaven understøtter dette, da patienterne selv vælger, om de vil bruge kunsten eller ej og hvordan, og ikke mindst hvilken mening og betydning kunsten har for dem – hvis nogen.

Arkitektur og kunst spiller sammen

KHR Architecture kendte Sophia Kalkau fra tidligere samarbejder og spurgte hende, om hun var interesseret i at komme med et oplæg til kunstprojektet til den nye retspsykiatri.

- I modsætning til andre byggeprojekter, hvor man har valgt at lave en separat konkurrence på kunsten, så har kunstprojektet til den nye retspsykiatri fra starten af været en del af totalrådgiverens leverance, da vi mener, at arkitekten bør have indflydelse på, hvorledes arkitektur og kunst spiller sammen. Og Sophia Kalkaus skitseprojekt til integreret kunst i byggeprojektet skabte stor glæde ved fremvisningen i 2018 på både Psykiatrisk Center Sct. Hans og i den politiske følgegruppe, ligesom vi fra byggeprojektet kunne konstatere, at det også økonomisk kunne holdes inden for det fastsatte rammebeløb, fortæller projektleder på den nye retspsykiatri, Mogens Hedegaard Andersen.

Kunstværkerne til Udsigten er allerede sat i produktion i Sverige og Italien. I november begynder anlægsgartnerne at terrasserer aktivitetshaven i Udsigten, og de store, tunge kunstværker forventes at blive hejst på plads i april 2021, hvor byggeriet forventes at stå færdigt.