Gå til indhold

Nu går byggeriet af tunnellerne mellem BørneRiget og Rigshospitalet i gang

​Den næste etape af byggeriet af BørneRiget går nu i gang, og i midten af november begynder arbejdet med at etablere en af de to tunneller, der skal forbinde BørneRiget med resten af Rigshospitalet.

Til foråret begynder den egentlige opførsel af BørneRiget, Rigshospitalets nye hospitalsbyggeri, som samler al behandling af børn, unge, gravide og deres familier under ét tag. Men inden da begynder arbejdet med at etablere tunneller, som sammen med en gangbro fra 2. sal skal forbinde BørneRiget til det resterende Rigshospital. Tunnellerne gør det muligt for personale og varer at komme hurtigt fra Rigshospitalets centralkompleks og til BørneRiget.

Trafik og parkering bliver påvirket

Under hele byggeriet vil det i perioder være nødvendigt at inddrage en del af Rigshospitalets p-pladser samt en del offentlige p-pladser og vejareal. Det gælder bl.a. Henrik Harpestrengs Vej og Esther Møllers Vej. Der vil på Rigshospitalets intranet og hjemmeside løbende blive orienteret om pladser, der nedlægges. Særligt støjende aktiviteter vil blive lagt på tidspunkter, hvor de er til mindst mulig gene.

- Vi glæder os meget til at gøre klar til byggeriet af BørneRiget og til at skabe nogle unikke og legende rammer, som vil kunne fremme børn, unge, gravide og familiernes trivsel på en helt anden måde end i dag. Vi håber på forståelse for de gener, tunnellbyggeriet i perioder vil medføre for patienter og personale på hospitalet. Vi vil gøre en stor indsats for at minimere dem, fortæller projektdirektør for BørneRiget Merete Lange.

Fakta om byggeriet

  • BørneRiget kommer bl.a. til at rumme 179 enestuer, 79 ambulatorierum og 15 operationsstuer, og bliver bygget på Rigshospitalets matrikel på hjørnet ud mod Nørre Allé og Tagensvej
  • Hospitalet bliver på otte etager (0-7), en kælder samt en tagetage til teknikken
  • Arbejdet med at etablere tunnelerne er planlagt til at vare til slutningen af 2023. Sideløbende bliver det gamle Rockefeller kompleks revet ned
  • På BørneRiget bliver der plads til 900 patienter og deres familier samt ca. 1.200 læger, sygeplejersker, jordemødre og andet personale
  • Patienterne kommer fra hele Danmark, Grønland og Færøerne
  • BørneRiget er et partnerskab mellem Region Hovedstaden, Rigshospitalet og Ole Kirk’s Fond. Regionen støtter projektet med en bevilling på 1,4 mia. kr. og Ole Kirk’s Fond med 600 mio. kr.
  • Bygningen er tegnet af 3XN arkitekter, Arkitema, NIRAS og Kristine Jensens tegnestue