Gå til indhold

Hospitalsenheden Vest har overtaget nøglerne til NIDO|danmark

En underskrift på et papir, og endnu en milepæl er rundet i byggeriet af Regionshospitalet Gødstrup. Fredag d. 30/10 blev de bygninger, som skal danne rammerne for forsknings og uddannelsescenteret NIDO|danmark, officielt overdraget til Hospitalsenheden Vest.


Hospitalsdirektør Poul Michaelsen og stifter af KPC Kurt Poulsen underskriver det officielle overdragelsesdokument. Foto: Søren Braad Andersen, Kommunikation

Der var glæde og smil på ansigterne hele vejen rundt ved den meget lille reception, som fredag eftermiddag blev holdt i bygningerne i Gødstrup. På trods af corona-restriktionerne, var der nemlig en masse at fejre.

Med godt samarbejde mellem bygherre og totalentreprenør og åbenhed om økonomien er det nemlig lykkedes at få byggeriet af det 5000 m2 store uddannelses og forskningscenter NIDO|danmark afleveret – til prisen og uden mangler – og endda tre måneder før den aftale deadline.

- Det er en fantastisk dag, indledte hospitalsdirektør Poul Michaelsen sin tale og fortsatte med at fortælle om hvordan byggeri er født af nødvendighed, fordi der ikke var penge i Kvalitetsfondsprojektet til at lave et sted, hvor hospitalet kunne samle forskning og uddannelse. Ved hårdt benarbejde lykkedes det nemlig at rejse penge til byggeriet, fra både Region Midtjylland, alle kommunerne i optageområdet og fonde, privatpersoner og virksomheder i området.

- Huset her er i den grad et symbol på muligheder. Og det er en flot ramme for de mange muligheder, der i årevis er groet frem af forsknings- og uddannelsesaktiviteter i specialer og afdelinger og som med NIDO i Regionshospitalet Gødstrup får et nøk mere, sagde Poul Michaelsen, da han modtog nøglerne til byggeriet.


Atrium hedder dette flotte rum, som både er et bindeled mellem forskningfaciliteterne i stueplan og uddannelsesfaciliteterne på første sal og som kan bruges til større møder eller forelæsninger. Foto: Søren Braad Andersen, Kommunikation

"En rede for udvikling af talent og ny viden"

På Regionshospitalet Gødstrup bliver NIDO-bygningen samlingsstedet for de ca. 1800 studerende og elever fra 22 forskellige kandidat-, bachelor- og erhvervs-uddannelser, der hvert år er på hospitalet, samt deres ca. 140 vejledere/undervisere og uddannelsesansvarlige i de kliniske afdelinger.

Samtidig vil det også betyde bedre faciliteter for hospitalets mange store og små forskermiljøer inklusiv de fire universitetsklinikker, syv professorer, 24 lektorer og ca. 30 ph.d.-studerende, der primært forsker i de store folkesygdomme i Danmark.

- Det er en foreløbig kulmination på mange års arbejde, håb og drømme, der nu er blevet virkelighed, siger Annette Haagerup.


Forskningskoordinerende ledende overlæge Annette Haagerup viser det topsikrede kølerum, hvor biobanken af vævsprøver skal opbevares.  Foto: Søren Braad Andersen, Kommunikation

Det er derfor en meget glad Annette Haagerup, som er forskningskoordinerende ledende overlæge på Hospitalsenheden Vest, der glæder sig til at tage bygningen i drift: 

 - Det er en stor dag. Vi glæder os meget til at tage de nye og moderne faciliteter i brug. Med NIDO får vi langt bedre rammer til hospitalets forskning og uddannelse og mulighed for endnu flere offentlige og private samarbejder til gavn for ikke blot vestjyderne, men også alle andre danskere og resten af verden. Byggeriet er virkelig blevet den rede til udvikling af talent og ny viden, som vi har stilet mod.

NIDO-bygningen og de tilhørende faciliteter bliver taget i brug, når resten af hospitalet står klar og den samlede indflytning går i gang. Men Annette Haagerup brugte ikke overdragelsesdagen til at ærgre sig over ventetiden:

- Vi har aldrig været tættere på end i dag. Der er intet ærgerligt i dag. Der er bare glæde.


NIDO-bygningen og det tilhørende auditorium ligger i den østlige ende af den lange foyer, men har også eget indgangsparti. Foto: Søren Braad Andersen, Kommunikation

Ud over NIDO-bygningen har KPC også afleveret NIDO Simulation, som er Regionshospitalet Gødstrups afdeling for trænings og simulationsfaciliteter og området for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, der blandt tager sig af tværfaglig udredning og afklaring af sygemeldtes fysiske og psykiske helbredsforhold.

Samlet er NIDO|danmarks område på ca. 5000 m2 og kommer i alt til at koste 142,8 mio. kr.