Gå til indhold

Masser af byggeaktivitet på øverste plan, i akut og bygning 6 på Regionshospitalet Horsens

Vi er nu for alvor gået i gang med renoveringen af højhuset, og om få dage begynder et nyt renoveringsprojekt i bygning 6. Byggeaktiviteten kan ses de fleste steder på hospitalet - og også høres.

Håndværkerne er lige nu i gang på både Akutafdelingen og i højhuset, hvor plan 6 og 7 er i gang med at blive renoveret, og hvor der skal etableres et nyt taghus med nye installationer til udluftning.

Om nogle få dage, helt præcist den 3. februar går vi også i gang med bygning 6, som huser køkken/kantine, fællesklinikken samt Røntgen og Skanning.

Regionshospitalet Horsens

Energirenovering af bygning 6

Byggeprojektet i bygning 6 omfatter en gennemgribende energirenovering.

Arbejdet vil omfatte udskiftning af alle vand-, varme- og ventilationsinstallationer, som ligger hen over lofterne. Samtidig skal facade og tag renoveres.

Energirenoveringen kommer til at foregå i etaper og varer tre år frem til 2022. Håndværkerne vil begynde på niveau 0 og afslutte med et nyt taghus på niveau 2.

Samtidig med renoveringen gøres klar til en ny MR-scanner.

Tiltag i forbindelse med byggeriet

En lang række initiativer skal forberede såvel patienter, andre besøgende som personalet på byggeaktiviteten, herunder at der i perioder kan forekomme støv og støj.

Mange af tiltagene har været afprøvet i Akutafdelingen med gode erfaringer.

Tiltag målrettet personalet

Larmeopstartsmøder: Der er gennemført larmeopstartsmøder for afdelingssygeplejerskerne fra naboafdelingerne/afsnittene ifm. renoveringen af højhuset og bygning 6. På møderne blev der givet en introduktion til det specifikke byggeprojekt, og der blev orienteret om de forskellige tiltag for at imødekomme støj.

Støjkoordinator: Koordinatoren er afdelingens og bygherrerepræsentantens primære kontaktperson i forhold til byggegener. Målet med støjkoordinatoren er at sikre effektiv og hurtig kommunikation imellem afdeling og bygherrerepræsentant.

Støjtavlemøder: Der er opsat støjtavler på de afdelinger, der er de nærmeste naboer til byggeriet. Tavlerne beskriver hvor og hvor meget, der larmes i den kommende uge, og den danner rammen om ugentlige støjtavlemøder mellem støjkoordinator(er) og bygherrerepræsentant. Alle støjkoordinatorer for det enkelte renoveringsprojekt er indkaldt.

Den røde knap: Afdelingssygeplejersken og/eller støjkoordinatoren har mandat til at kunne stoppe byggeriet, hvis der er akut behov for ro. Dette foregår gennem en alarmeringskæde.

Besøg på byggeplads: Personalet har mulighed for at få en fremvisning af byggepladsen, så de i højere grad har en idé om, hvad der sker under/over/ved siden af dem.

Tiltag målrettet byggepladsen

Der gennemføres ligeledes en række støjreducerede tiltag på selve byggepladsen, og det er:

Plakater: Der opsættes plakater på byggepldsen med billeder af personalet og med teksten 'mens du bygger et hospital, behandler/passer jeg patienterne'. Formålet er at gøre håndværkerne opmærksomme på, at de arbejder på et hospital i drift.

Larmetider: Der må ikke foretages særligt larmende arbejder fra kl. 12 til 14. Gælder kun i højhuset.

Håndværkere på besøg i klinikken: Håndværkerne tilbydes rundvisninger i klinikken for at øge forståelsen for den kontekst, de arbejder i.

Derudover bruger håndværkerne støjreducerende værktøjer.

Tiltag målrettet patienter

Patienter og pårørende informeres blandt andet via plakater, pjecer, infoskærme, roll ups samt hospitalets hjemmeside og sociale medier.

Byggeorganisationen arbejder ligeledes på at få lavet en oversigtstavle i forhallen, som viser de største byggeprojekter på hospitalet i de næste år frem.

Derudover tilbydes patienter og personalet høreværn og ørepropper.