Gå til indhold

Ny oversigt over videndelingsinitiativer vedr. sygehusbyggeri 2019: Tværregional videndeling og samarbejde er fortsat af høj prioritet

Ny oversigt over den tværregionale videndeling i regi af de nye sygehusbyggerier viser, at regionerne stadig har stort fokus på at dele værdifulde erfaringer om alle aspekter om sygehusbyggeri.

I videndelingsoversigten for 2019 gives et overblik over de afsluttede, nuværende og fremadrettede regionale og fællesregionale initiativer inden for sygehusbyggeri. Oversigten vidner om, at der i 2019 har været stort fokus på henholdsvis iværksættelse af nye relevante initiativer, henset til byggeriernes fremdrift samt videreudvikling og eksekvering af tiltag, der tidligere er iværksat. Eksempelvis er regionerne nu nået over halvvejs med kvalitetsfondsbyggerierne og nogle af byggerierne er allerede ibrugtaget. Der er således opnået værdifuld viden og erfaring, der kan komme regionerne til gavn fremadrettet.  Med henblik på at sikre en opsamling heraf rettidigt – inden projektorganisationerne m.v. opløses og/eller får nye opgaver - har regionerne taget initiativ til at igangsætte et arbejde i regi af videndelingsprojektet Godt Sygehusbyggeri, der skal sætte fokus på systematisk opsamling af både de gode og dårlige erfaringer indenfor udvalgte emner med henblik på spredning og nyttiggørelse i regionerne fremadrettet.  

Som naturlig følge af projekternes fremdrift, har der i 2019 også været fokus på realisering af effektiviseringsgevinster, overgangen fra anlæg til drift, flytteprocesser, samt arbejdet med at tilpasse organisation og arbejdsgange til de muligheder og visioner, der er tænkt ind i moderniseringen af sygehusvæsenet. Da forandringsprocesserne ikke kun relaterer sig til de nye byggerier og samtidig rummer mange aspekter, ligger arbejdet hermed i forskellige relevante fora, og ikke kun i regi af projekt Godt Sygehusbyggeri. 

Som led i kampagnen ”Vi bygger for livet”, er særligt afholdelsen af en national Åbent Hospitals dag, som et centralt element heri, da det giver borgerne en mulighed for med egne øjne at se de enkelte sygehusbyggerier og de nye fysiske rammer, og få indsigt i de tanker der ligger bag. Regionerne afholdt således for tredje gang Åbent Hospital den 1. september 2019 på 17 af landets nye hospitaler, og fortsætter succesen ved at afholde arrangementet endnu engang den 6. september 2020.

Læs oversigten over regionernes videndeling her

Læs mere om videndelingsprojektet "Godt sygehusbyggeri - koordination og innovation" her