Gå til indhold

Grønt lys til stor udvidelse og renovering af Regionshospitalet Randers

Regionsrådet i Region Midtjylland godkendte 25. november en plan for, hvordan den omfattende udvidelse og renovering af Regionshospitalet Randers skal fortsætte frem mod 2032. Planen betyder, at der afsættes næsten 1,2 milliarder kr. til et markant løft af de fysiske rammer på hospitalet.

Byggeri af ny central operationsgang og flere enkeltsengsstuer. Renovering af sengeafsnit og klinikområde samt løft af de tekniske installationer på hele hospitalet. Det er nogle af de mange bygge- og renoveringsprojekter, som de kommende år skal modernisere og fremtidssikre Regionshospitalet Randers.

 

Som noget af det første bliver der bygget fem nye etager ovenpå den eksisterende Akutafdeling. På den første nye etage vil der blive indrettet en ny og moderne operationsgang. De fire øverste etager bliver et sengetårn med nye sengeafsnit.

Samtidig vil bæredygtighed blive tænkt ind i byggeriet og renoveringen. Hospitalet vil eksempelvis få renoveret ydervægge, døre og vinduer, så bygninger vil belaste miljøet mindre.

Projekterne indgår i den opdaterede version af hospitalets moderniseringsplan frem mod 2032, som regionsrådet i Region Midtjylland har godkendt 25. november. Samtidig har politikerne godkendt det overordnede budget for planen på ca. 1,2 mia. kr.

- Borgerne i Randers, Norddjurs-, Syddjurs- og Favrskov Kommuner skal også i Randers opleve et moderne hospital med fysiske faciliteter, der understøtter fremtidens behandling. Med denne beslutning kan hospitalet opgradere sine rammer og faciliteter samt markere sig som et moderne hospital, der imødekommer patienternes behov og sundhedsvæsnets udvikling, siger Anders Kühnau (S), regionsrådsformand.

Moderne faciliteter og udvidet kapacitet

Hospitalsdirektør Jonas Dahl glæder sig over, at den langsigtede plan for modernisering af hospitalet nu er på plads.

- Med denne godkendelse fra regionsrådet har vi sikkerhed for at kunne optimere hospitalet på lang sigt. Vi vil modernisere hospitalet til gavn for patienter og personale. Vi vil skabe bedre fysiske rammer, der imødekommer de krav og forventninger, som patienter, borgere og sundhedspersonale har til fremtidens hospital – og arbejdsplads, siger Jonas Dahl og tilføjer:

- Vi vil tænke i miljø- og klimavenlige løsninger, når vi bygger og renoverer hospitalet. Vi har en ambition om, at Regionshospitalet Randers skal være et bæredygtigt hospital fra inderst til yderst.

Patienterne i centrum

Han fremhæver, at hospitalet fremover i langt højere grad vil kunne tilbyde patienterne enkeltsengsstuer, som er det, de fleste efterspørger i dag.

- Hele projektet vil sikre, at vi også i fremtiden har faciliteter, der sikrer patienterne en rigtig god behandling – og et godt ophold på hospitalet, idet vi bl.a. vil have mulighed for at tilbyde patienterne flere moderne enkeltsengsstuer i fremtiden, siger Jonas Dahl.

Moderniseringsplanen er delt op i syv etaper frem mod 2032. De første to etaper er allerede gennemført - bl.a. i form af den nye Blodprøvetagning, hospitalets forhal på Skovlyvej 9 og det igangværende byggeri af Sterilcentralen. Næste skridt er en helt ny central operationsgang og et fire etages tårn med primært enkeltsengsstuer, der bliver bygget oven på Akutafdelingen.

Fakta

  • Byggeprojektet forventes at koste ca. 1,2 mia. kr.
  • Det skal efter planen være færdigt i 2032
  • Nybyggeri og renoveringen omfatter størstedelen af hospitalets kliniske afdelinger.
  • Regionshospitalet Randers har et indendørs areal på ca. 82.000 m2. Med moderniseringsplanen udvides hospitalets areal med ca. 8.000 m2, og ca. 24.000 m2 ombygges.