Gå til indhold

Flere byggeprojekter indviet og taget i brug

2019 er startet med, at en række byggeprojekter er taget i brug. Det gælder Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, Dansk Center for Partikelterapi og renoveringen af højhuset på Regionshospital Nordjylland, Hjørring er ved vejs ende.

Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Midt i januar blev Aarhus Universitetshospital Psykiatrien officielt indviet af regionsrådsformand Anders Kühnau. Psykiatrien flyttede i november fra Risskov til nybyggeriet i Skejby. En væsentlig begrundelse for flytningen har været et ønske om at samle psykiatrien på samme adresse som hospitalet med de fysiske sygdomme. I dag lever psykisk syge 15-20 år kortere end andre mennesker. Det skyldes ofte, at de går rundt med fysiske sygdomme, der ikke bliver opdaget eller behandlet i tide. Det nye hospital indfrier også en række moderne krav til komfort, æstetik og sikkerhed. Patientstuerne er store, har eget bad og toilet og der er ikke længere synlige hegn omkring udendørsarealerne, fordi sikkerheden er tænkt ind i bygningerne.

Læs mere

Foto: Region Midtjylland/Jesper Voldgaard.

Dansk Center for Partikelterapi

Tirsdag 29. januar modtog den første patient behandling på Dansk Center for Partikelterapi. Efter flere års forberedelse med byggeri og installation af udstyr kunne den første patient modtage behandling.

Regionsrådsformand Anders Kühnau sagde:

- Vi har nået en milepæl inden for kræftbehandlingen i Danmark. Centeret er nationalt, og jeg glæder mig over, at man allerede i løbet af 2019 vil kunne behandle alle danske patienter, der har behov for partikelterapi.

Læs mere

Birthe Rasmussen (billedet) blev den første patient, der fik behandling på Dansk Center for Partikelterapi (foto: Tonny Foghmar).

Højhuset på Regionshospital Nordjylland Hjørring
                   
En gennemgribende renovering og nyindretning af de øverste etager af Højhuset på Regionshospital Nordjylland Hjørring er nu tilendebragt. De seneste tre år har personale og patienter i Højhuset i Hjørring lagt ører til en del støj fra renoveringen af de fire øverste etager i Højhuset. Og før det to år med en udvendig renovering. Men nu er renoveringen tilendebragt, og der er igen patienter på alle etager i toppen af Højhuset. Til forskel fra det gamle afdelinger, hvor 2 og 4 mands stuer var normen, så rummer de nye afdelinger 1 og 2 sengs stuer. 
                   
                   

Færdiggørelsen af 1. etape af Højhusrenoveringen blev markeret 1. februar med reception og officiel åbning, da formand for det politiske byggeudvalg Tina Juul Kjellberg klippede det røde bånd.