Gå til indhold

Ny designguide for standard operationsstuer

Region Midtjylland har opdateret deres designguide for standard operationsstuer efter indflytning på Aarhus Universitetshospital.

Designguiden for Standard Operationsstue er blevet revideret i 2018. Revisionen omfatter en præcisering af vigtigheden af omhu i planlægning, projektering og udførelse af OP-stuer foranlediget af erfaringer fra Aarhus Universitetshospital. Bl.a. skal ventilationsanlæg dimensioneres og projekteres meget nøje, og under udførelsen er en meget høj grad af opfølgning nødvendig af hensyn til renlighed, tæthed osv.

Designguiden er derudover blevet opdateret både sprogligt og med gældende standarder og lovgivning på området. Bagerst i guiden er der tilføjet en tjekliste. Designguiden kan læses her:

Standard Operationsstue

 

Om designguides fra Region Midtjylland:
Designguide for Hospitalsbyggeri i Region Midtjylland er en samling af guides for indretning af hospitaler i regionen. Guiderne udarbejdes af Sundhedsplanlægning, Aktivitets- og Investeringsplanlægning og Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø med sparring fra bl.a. hospitaler og projektafdelinger i regionen. Du kan læse flere guider på Region Midtjyllands hjemmeside.