Gå til indhold

Ny case: Brobygning mellem byggeri og drift: Sådan effektiviserer commissioning idriftsættelsen af de nye hospitaler

Region Midtjylland gør det – og nu er Region Hovedstaden også kommet godt i gang med commissioning på de store hospitalsbyggerier. Det lidt tunge begreb dækker i Region Hovedstadens koncept over et lille korps af driftsorienterede generalister, der påtager sig at bygge bro mellem byggeprojektet og den efterfølgende drift. Dels ved at sikre, at driftshensyn indarbejdes i nybyggerierne allerede i projektforslaget – og samtidig følge dem til dørs gennem hele byggefasen. Dels ved at forberede driftsorganisationen på at overtage de nye bygninger og deres anlæg, så alting spiller som det skal ved ibrugtagningen.

Læs med i den nye case og bliv klogere på Brobygning mellem byggeri og drift. Casen skildrer erfaringerne fra Region Hovedstadens commissioning.

Casen er blevet udarbejdet af journalisten, Poul Høegh Østergaard, der igennem mange år har beskæftiget sig med byggebranchen. Den kan læses her.

Nordfløj luftfoto Oktober 2018