Gå til indhold

Sygehuset i Kolding færdigt til aftalt tid, økonomi og kvalitet

Akutsygehuset i Kolding er nu helt færdigt, og det syddanske regionsråd sender besked til ministeriet om, at det milliard-dyre projekt er gennemført inden for den aftalte tid, økonomi og kvalitet.

Region Syddanmark sender nu det endelige anlægsregnskab for de 993 millioner kroner, der har kostet at udbygge sygehuset i Kolding til akutsygehus, til Sundheds- og ældreministeriet. Sygehuset er helt færdigt, og anlægsregnskabet viser, at projektet er gennemført inden for den aftalte tid, økonomi og kvalitet.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) er stolt af, at regionsrådet nu kan sætte flueben ud for det første af de tre store kvalitetsfondsprojekter i regionen:
- Jeg er stolt over, at vi er kommet sikkert i havn med dette kæmpeprojekt. Vi står nu med et moderne sygehus i absolut topklasse. Og vi står med det sygehus, vi hele tiden har drømt om og planlagt efter. Og her ved målstregen kan vi konstatere, at vi er i hus med et projekt til aftalt tid, økonomi og kvalitet. Og det er langt fra en given ting i så kæmpestort et projekt.

Placering besluttet i 2007
Udbygningen af sygehuset i Kolding til akutsygehus har været længe undervejs. I december 2007 valgte et meget bredt flertal i regionsrådet, at Trekantområdets store akutsygehus skulle placeres i Kolding.

I 2010 fik Region Syddanmark endeligt tilsagn om medfinansiering fra kvalitetsfonden – statens store fond til sygehusbyggerier – til projektet til 900 mio. kr. I dagens mønt er den samlede pris for udbygningen af sygehuset blevet til 993 mio. kr.

Den 24. november 2016 kunne Region Syddanmark officielt indvie det dengang næsten færdige sygehus. Nu er det så helt færdigt. Blandt andet med en ny stor fælles akutmodtagelse, hvor speciallæger døgnet rundt er parate til at tage imod akutte patienter fra hele Trekantområdet og give dem den bedst kvalificerede behandling. Med knap 200 enestuer og et daghospital i en imponerende sengebygning, der når op i ni etagers højde. Med en helikopterlandingsplads og en ny hovedindgang.

Godt resultat på trods
Formand for Region Syddanmarks Anlægs- og innovationsudvalg Karsten Uno Petersen (S) er også glad for, at det store byggeprojekt i Kolding er gået godt – på trods:
- På trods af nogle benhårde betingelser fra Christiansborg – betingelser, som ikke alle har været lige befordrende for at sikre det bedste resultat – er det lykkedes for os at bygge det sygehus, vi har planlagt. Det er vi stolte af. Ikke mindst betingelsen om at byggeriet ikke måtte koste mere end den ramme, kvalitetsfonden satte i 2010, har givet udfordringer. Vi har som region ikke haft muligheder for at skyde ekstra penge i projektet. Eneste mulighed var at skære dele af byggeriet fra, hvis pengene viste sig ikke at række. Det endelige anlægsregnskab viser, at vi lykkedes. Vi har undgået at skulle skære markant i forhold til vores oprindelige planer.

Godt teamsamarbejde på tværs
Stephanie Lose og Karsten Uno Petersen er enige om, at byggeprojektet i Kolding er lykkedes så godt, fordi der har været et godt teamsamarbejde på tværs af de mange interessenter, der har været involveret i byggeriet. Derfor sender de en tak til byggeorganisationen i Kolding, personale, patienter og pårørende på sygehuset, rådgivere tilknyttet projektet, sygehusets servicefolk, byggefolkene i regionshuset og andre, der har bidraget.

- Samtidig vil vi også gerne takke patienter, pårørende og medarbejdere for den store tålmodighed, de har vist undervejs, hvor der over flere år blev bygget på et sygehus i fuld drift, slutter Stephanie Lose.

Læs mere om projektet her