Gå til indhold

Region Sjælland har succes med sociale klausuler

Når Region Sjælland indgår kontrakter med samarbejdspartnere, stilles der krav om sociale klausuler og arbejdsklausuler. Det betyder, at der skal oprette pladser til lærlinge og elever, samt at løn- og ansættelsesforhold skal følge overenskomstmæssige vilkår. Ny evaluering viser, at regionen har succes med klausulerne.

*Pressemeddelelse fra Region Sjælland*

 

Det betyder, at der skal oprette pladser til lærlinge og elever, samt at løn- og ansættelsesforhold skal følge overenskomstmæssige vilkår. Ny evaluering viser, at regionen har succes med klausulerne.

Med en række store sygehusbyggerier og moderniseringer har Region Sjælland i de senere år indgået kontrakter for milliarder af kroner med entreprenører og rådgivere. Det gælder for eksempel opførslen af nyt Psykiatrisygehus i Slagelse, moderniseringen af Nykøbing F. Sygehus og nyt komplet akutsygehus i Slagelse. Senest er der kommet blæk på en kontrakt til 2,2 milliarder kroner i forbindelse med byggeriet af Sjællands Universitetshospital i Køge.

Når disse kontrakter indgås, stiller Region Sjælland krav om, at entreprenører og alle underleverandører skal overholde regionens sociale klausuler og arbejdsklausuler. Kravet om klausuler har været gældende, siden Regionsrådet i Region Sjælland vedtog politikken i 2015, og indsatsen virker, viser en ny evaluering.

Gitte Simoni, formand for Region Sjællands Udvalg for Arbejdsmiljø og Rekruttering, kalder det en succéshistorie.

- Vi har fået nogle spilleregler, som sikrer, at der skal være lærlinge og elever på byggepladsen i et omfang, der er typisk for den pågældende branche. Samtidig skal løn- og ansættelsesforhold være i orden. Overholdes det ikke, kan vi som region økonomisk sanktionere entreprenøren og eventuelle underleverandører. De situationer har vi heldigvis endnu ikke været i. Vi kan se, at klausulerne virker og overholdes, siger Gitte Simoni.

En ny sygehusfløj på Nykøbing F. Sygehus - blandt andet med en ny intenssiv afdeling -  er et af byggerierne i Region Sjælland. Her et billede fra indvielsen med en dukke i sengen. (FOTO: Region Sjælland)

 

Stikprøvekontrol
Hvis entreprenører og eventuelle underleverandører ikke lever op til Region Sjællands sociale krav om anvendelse af lærlinge og elever, indeholder kontrakterne mulighed for sanktionering. Der kan pålægges en bod på 5.000 kr. pr. påbegyndt uge pr. årsværk praktikant, som entreprenøren er forpligtet til at beskæftige, indtil der er afleveret behørig dokumentation, eller kontrakten kan ophæves som misligholdt. Herudover kan der pålægges en bod på 100.000 kr. pr. manglende årsværk pr. praktikant, hvis det ved kontraktens afslutning konstateres, at der ikke fuldt ud har været beskæftiget det krævede antal årsværk praktikanter.

Også når det gælder arbejdsklausulerne (krav om overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår), kan Region Sjælland iværksætte skrappe sanktioner, hvis klausulerne ikke overholdes. Regionen kan for eksempel foretage tilbagehold i betalingerne til entreprenøren for at sikre ansættelsesvilkårene. Der kan også pålægges en bod på op til 0,1 procent af kontraktsummen pr. arbejdsdag pr. ansat, som ikke har løn- og ansættelsesvilkår i overensstemmelse med klausulen.

- I forbindelse med gennemførelsen af byggerierne følges der på byggemøderne op på anvendelsen af udenlandsk arbejdskraft. Der laves også stikprøvekontrol på overholdelse af arbejdsklausulens bestemmelser i de situationer, hvor der er forhold, som ikke vurderes at overholde klausulernes bestemmelser, siger Gitte Simoni, formand for Region Sjællands Udvalg for Arbejdsmiljø og Rekruttering.

Ny intern kontrolenhed
Region Sjællands krav om sociale klausuler og arbejdsklausuler gælder foruden bygge- og anlægsprojekter også ved større serviceudbud. Det omfatter en bred vifte af udbud som for eksempel tolkeydelser, vinduespolering, håndværkere, drift af sygehusvaskeri, drift af almen lægepraksis og arealpleje af grønne områder og vintervedligehold.

Region Sjællands Udvalg for Arbejdsmiljø og Rekruttering vil undersøge, om der er områder, hvor politikken for sociale klausuler og arbejdsklausuler eventuelt skal strammes yderligere op. Samtidig skal der oprettes en ny intern kontrolenhed i Region Sjælland.

- Vi skal hele tiden have fokus på, om vores politikker skal justeres og opdateres. Der skal også etableres en intern kontrolenhed i Region Sjælland, som får til opgave at kontrollere, at klausulerne overholdes. En sådan intern kontrolenhed vil også få en forebyggende effekt ved opsøgende adfærd på blandt andet byggepladser, siger Gitte Simoni.