Gå til indhold

Nyt ambulatorieområde taget i brug

Personalet på Sydvestjysk Sygehus har netop taget et nyt ambulatorieområde i brug. Som noget nyt skal flere specialer og funktioner bo på samme afdeling og være fælles om lokaler og udstyr. For patienterne betyder det nye ambulatorieområde bedre forhold under undersøgelse og behandling.

Et tidligere 1800 kvadratmeter stort sengeafsnit på Sydvestjysk Sygehus er blevet ombygget til et moderne og tidssvarende ambulatorieområde. I sidste uge flyttede personale og patienter ind.

 

 

Flere er flyttet sammen
- Vi har bygget et nyt ambulatorieområde, hvor der er plads til Kirurgisk og Medicinsk Gastroenterologi og en skopienhed. Det vil sige, at vi har samlet de specialer og funktioner, der undersøger og behandler patienter med sygdomme i mavetarmsystemet, forklarer Helle Senius Madsen, projektleder på det nye ambulatorieområde.

- I stedet for at funktionerne ligger spredt på sygehuset, har vi samlet kræfterne ét sted. Det kommer blandt andet til at betyde, at personalet får lettere ved at udveksle viden og sparre med hinanden på tværs, og vi bliver mere fleksible i vores arbejde, da vi bedre kan udnytte lokaler og udstyr.

- Alt hvad vi skal bruge, for at undersøge og behandle patienter med sygdomme og lidelser i mavetarmsystemet, er inden for rækkevidde. Vi skal ikke transportere patienten unødigt rundt på sygehuset, i stedet kan vi nu bruge tiden effektivt hos patienten, forklarer Birgit Husted Brodde, ledende oversygeplejerske på Gastroenterologisk Afsnit.

Sammenflytningen af specialerne og funktionerne betyder også mere plads – især til skopienheden, der over de senere år har mærket en øgning af undersøgelser og operationer.

- Vi foretager mange screeninger af raske borgere, og det betyder en øgning af skopiundersøgelser. Vi fanger eksempelvis en del med cancer og takket være screeningen, får vi opereret i et tidligt stadie, hvilket øger patienternes overlevelseschancer.

I det nye ambulatorium har Sydvestjysk Sygehus fået 6 moderne skopistuer.

 

Ens indretning
Standardisering har fra projektets start været et nøgleord. De 13 ambulatoriestuer er derfor indrettet ens.

- Ambulatoriestuerne kan ikke kun bruges til ét speciale eller funktion. Det betyder at patienter ikke skal vente på, at en bestemt stue bliver ledig. Udebliver en patient eller trækker en undersøgelse ud, har det ikke den store betydning. Patienten kommer blot til på en anden stue, forklarer Helle Senius Madsen.

Standardiseringen af stuerne betyder også, at andre specialer på sygehuset kan booke sig ind på det det nye ambulatorieområde, hvis der er ledige stuer.

Det nye ambulatorieområde, som forventes at modtage og behandle ca. 22.000 patienter årligt, består foruden af standardiserede ambulatoriestuer og skopistuer også af skopivask, medicinrum, skyllerum, køkken, personalerum og en behandler-/observationsstue med plads til 22 patienter

 

FAKTA
Etableringen af det ny ambulatorieområde er en del af Generalplanen for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus. Generalplanen er udarbejdet i forbindelse med Region Syddanmarks akutplan, hvori det er besluttet at Sydvestjysk Sygehus skal være et af regionens 4 akutsygehuse.

 

Projektafdelingen for Sygehusbyggeri varetager på vegne af Region Syddanmark ud- og ombygningerne.

  • Antal ambulatorierum: 13
  • Antal skopistuer: 6
  • Antal renoverede kvadratmeter: 1777 m2
  • Antal patienter årligt: Ca. 22.000