Gå til indhold

Fremtidens hospitaler byder på helende arkitektur

Danske Regioner og Dansk Arkitektur Center åbner døren til ny udstilling om arkitektur og smart design på de mange hospitaler, der bygges frem mod 2025. Udstillingen vises på Dansk Arkitektur Center i København til slutningen af april, på Utzon Centret i Aalborg fra begyndelsen af februar, og vil derefter rejse rundt i Danmark.

Frem mod 2025 bliver de danske hospitaler bygget, ombygget og gentænkt. Visionen er at sætte mennesket i centrum og skabe de mest optimale rammer for patienter, pårørende og personale. Det sker blandt andet ved at indtænke helende arkitektur som en central del af helbredelsesprocessen.

I alt bygges og ombygges der 43 steder i landet, hvor innovation og nye løsninger er i højsædet. Dét ser udstillingen ”Fremtidens hospitaler – Helende arkitektur” nærmere på, når borgere, sundhedspersonale og andre interesserede nu inviteres til en forsmag på fremtidens sundhedsvæsen.

 

Besøgende mødes som det første i udstillingen af akuthelikopteren

 

MED MENNESKET I CENTRUM
Kunst, indretning og lys kan have betydning for patienters velbefindende. Forskere fra Københavns Universitet har fx peget på, at psykiatriske patienter med depression bliver udskrevet efter kortere tid end andre, hvis de får rigeligt med dagslys. Det er blandt andet det, som Danske Regioner og Dansk Arkitektur Center ønsker at sætte fokus på med udstillingen.

”I dag ved vi meget mere om bygningers påvirkning på vores sundhed og velvære. Det afspejler sig meget i visionerne bag hospitalsbyggerierne, og det er netop det udstillingen sætter fokus på – Den Helende Arkitektur,” siger Jeanne Rank, udstillingskoordinator ved Dansk Arkitektur Center, og fortsætter:

”Det handler om at vise den røde tråd mellem samfundsudfordringerne og de konkrete designvalg af lysindfald, akustik, materialer, enerum, storrum, osv. Kort sagt, de oplevelser hospitalet giver gennem designprincipper, formgivning og arkitektoniske intentioner.”

 

FREMTIDENS UDFORDRINGER
Sundhedsvæsnet og de danske hospitaler står over for en række udfordringer. Det sker i takt med, at vi kan behandle flere med ny medicin og nye behandlingsmetoder. Samtidig lever vi længere og får flere sygdomme, som kræver behandling på hospitaler.

Det er her, at udstillingen ’Fremtidens hospitaler – Helende arkitektur’ kan bidrage til en bedre forståelse.

”Udstillingen fortæller om regionernes udfordringer, visioner og løsninger. Fra det abstrakte til det konkrete. Det skal bidrage til en bedre forståelse af baggrunden for fremtidens hospitaler. Sundhedsvæsenet vedrører os alle. Det er dig og mig, vores familie, vores børn og børnebørn,” siger Jeanne Rank.

De nye initiativer vil både være til gavn for patienter, personale og pårørende samtidig med, at der er fokus på høj kvalitet og den bedste fordeling mellem økonomi, ressourcer og tid.

Læs mere om udstillingen på Dansk Arkitekturcenter her.
Udstillingen er støttet af Realdania.

På udstillingen kan også ses en flot model af BørneRiget, som fra 2024 vil være verdens bedste hospital for børn og familier.