Gå til indhold

Videndelingsoversigt 2017: Tværregional videndeling og samarbejde prioriteres fortsat højt

Ny oversigt over den tværregionale videndeling i regi af de nye sygehusbyggerier viser fremgang og vækst i innovative initiativer. Samtidigt har videndelingen bidraget til at realisere konkrete projekter, der skaber værdi for patienterne.

Regionerne iværksatte videndelingsprojektet ”Godt sygehusbyggeri – koordination og innovation” i 2010 for at understøtte en systematisk opsamling, deling og udvikling af viden om det nye sygehusbyggeri på tværs af regionerne.

Oversigten og initiativerne i rapporten for 2017 illustrerer, at regionerne fortsat i stort omfang deler viden og samarbejder om udførelsen af fælles konkrete projekter under overskriften sygehusbyggeri. Oversigten viser også, at arbejdet i regi af projektet om Godt sygehusbyggeri – koordination og innovation, og det tværregionale arbejde i øvrigt, løbende udvikler sig i takt med byggeprocesserne, samt reorganiseringen af det oprindelige videndelingsprojekt og den deraf følgende mere fokuserede indsats på udvalgte områder, der var målsætningen med retænkningen.

Således er der også i 2017 igangsat ambitiøse konkrete initiativer inden for de faglige fokusområder, som styregruppen for godt sygehusbyggeri – koordination og innovation har identificeret, ligesom der har været fokus på at eksekvere de tiltag, der tidligere er iværksat. Herunder eksempelvis færdiggørelse af en fælles regional strategi for forsyningslogistik frem mod 2022, der skal fordre en mere systematisk og struktureret tilgang til arbejdet med forsyningslogistik og understøtte realiseringen af de effektiviseringsgevinster, der knytter sig til kvalitetsfondsbyggerierne.

Læs oversigten over regionernes videndeling her.
Læs mere om videndelingsprojektet "Godt sygehusbyggeri - koordination og innovation" her